Skip to content

Задаци за проверу знања

1. На којим радио опсезима раде IEEE 802.11 (Wi-Fi) бежичне мреже?

 • 2.4 GHz
 • 5 GHz
 • 6 GHz
 • 7 GHz

2. Допуни следеће реченице: инфраструктурна бежична локална рачунарска мрежа са једном приступном тачком обележава се са BSS (Basic Service Set), име мреже обележава се са SSID (Service Set Identifier), а MAC адреса приступне тачке са BSSID (Basic Service Set Identifier). Област домета сигнала приступне тачке обележава се BSA (Basic Service Area). Инфраструктурна бежична локална рачунарска мрежа изграђена са више приступних тачака обележава се са ESS (Extended Service Set).

3. У којим режимима у инфраструктурној бежичној мрежи могу бити бежични мрежни адаптери?
Могу бити y режиму приступне тачке AP (Access Point) или режиму станицe STA (Station).

4. Шта је IBSS (Independent Basic Service Set)?
Ознака за децентрализовану ад-хок бежичну локалну рачунарску мрежу?

5. Објасни режим моста.
У режиму моста, приступне тачке се користе за повезивање мрежа – приступне тачке комуницирају само међусобно и одбијају конекције са станицама.

6. Објасни режим репетитора.
Приступна тачка у режиму репетитора се назива још и проширивач домета (Range Extender) – комуницира и са станицама и са приступном тачком чији сигнал “понавља”.

7. Објасни меш режим.
Меш режим подразумева мрежу међусобно бежично повезаних приступних тачака где свака од њих ради као BSS на једном каналу, а остале канале користи за комуникацију са осталим приступним тачкама.

8. Објасни како функционише бежични дистрибутивни систем?
Главна базна станица обично повезана је каблом на Етернет, а бежично са станицама, релејним базним станицама и/или удаљеним базним станицама. Релејна базна станица преноси податке између станица, удаљених базних станица или других релејних станица на главну или другу релејну базну станицу. Удаљена базна станица повезује станице са релејним станицама или са главном станицом.

9. Заокружи шта су од наведених бежичне персоналне рачунарске мреже?

 • Wi-Fi
 • IrDA
 • Bluetooth
 • ZigBee
 • Redtooth

10. Укратко објасни како функицонише IrDA?
Комуникација се остварује кроз простор помоћу диода које емитују светлост (LED – Light Emitting Diode). Да би се комуникација остварила мора постојати оптичка видљивост раздаљине од 10 cm до 1 m.

11. Шта је bluetooth пикомрежа (piconet)?
Два повезана блутут уређаја чине пикомрежу – увек је један уређај master, а други slave. Пикомрежа може да садржи до осам активних BT уређаја – један мастер и седам slave уређаја.

12. Шта је bluetooth скатермрежа (scatternet)?
Скатермрежу могу да чине највише десет пикомрежа. Заједнички уређаји имају Master улогу у својој пикомрежи, односно Slave улогу у скатермрежи.

13. Која су два основна стања bluetooth уређаја?

 • стање конекције (Connection) и
 • стање приправности (Standby).

14. Ако је bluetooth уређај у стању конекције, која су његова подстања?

 • активан (Active)
 • ослушкивање (Sniff)
 • чекање (Hold)
 • паркиран (Park)

15. Шта подразумева небезбедно упаривање bluetooth уређаја?
Не постоји аутентификација, не постоји безбедност сервиса уређаја нити се мрежни саобраћај шифрује.

16. Шта подразумева безбедно упаривање на нивоу сервиса?
Веза се успоставља небезбедно али се обезбеђује приступ одређеним сервисима уређаја.

17. Шта подразумева безбедно упаривање на нивоу везе?
Конекција се остварује након уноса заједничке шифре на оба уређаја, па се мрежни саобраћај шифрује помоћу E0 алгоритма.

18. Шта је ZigBee и када се користи?
Бежична персонална мрежа мале снаге, малог протока, малог домета, мале потрошње електричне енергије. Користи се у аутоматизација, бежичним сензорским мрежама, индустријским контролним системима итд.