Заштита информационих система

Наставне теме и садржаји:

Основи криптологије (16+8)

  1. Историјат и значај криптологије
  2. Основни појмови у криптологији

Контрола приступа (8+4)

Сигурност рачунарских мрежа (14+7)

Сигурност оперативних система (8+4)

Сигурност софтвера/апликација/информационих система (10+5)

Детекција и превенција напада (6+3)