Skip to content

Контролни рачунарске мреже (1)

 1. Шта је рачунарска мрежа? Рачунарска мрежа представља скуп комуникационих чворова, медијума и протокола.
 2. Шта је комуникациони чвор? Комуникациони чвор представља сваки уређај који комуницира у рачунарској мрежи.
 3. Шта је комуникациони медијум? Комуникациони медијум представља средину кроз коју се реализује веза између чворова.
 4. Шта је комуникациони протокол? Комуникациони протокол представља скуп правила за управљање преносом података у рачунарској мрежи.
 5. Како делимо рачунарске мреже према техници преноса? Према техници преноса рачунарске мреже делимо на дифузне мреже и мреже од тачке до тачке.
 6. Како делимо мреже од тачке до тачке? Мреже од тачке до тачке делимо на мреже са перманентним линијама и на комутиране мреже.
 7. Како делимо комутиране мреће? Делимо их на мреже са комутацијом кола, комутацијом порука и комутацијом пакета.
 8. Које су основне топологије у дифузним мрежама? Основне топологије у дифузним мрежама су топологије магистрале, топологија прстена и топологија звезде.
 9. Које су основне топологије у мрежама од тачке до тачке? Основне топологије у мрежама од тачке до тачке су топологије са потпуним повезивањем и топологија са непотпуним повезивањем.
 10. Како делимо рачунарске мреже према односу чворова у мрежи? Према односу чворова у мрежи, рачунарске мреже делимо на клијент-сервер и равноправне мреже.
 11. Како делимо рачунарске мреже према величини? Према величини, рачунарске мреже делимо на персоналне, локалне, градске и мреже широког подручја.
 12. Опиши структуру коаксијалног кабла. Коаксијални кабл има језгро од чврсте бакарне жице у средини, око које се налази најпре изолатор, а затим цилиндрични проводник направљен од густо уплетене бакарне мрежице и на крају спољашњи заштитни омотач.
 13. Опиши структуру кабла са упреденим парицама и објасни зашто се врши упредање? Кабл са упреденим парицама састоји се парова изолованих бакарних жица које су упредене једна око друге. Упредање се врши у циљу отклањања електромагнетних сметњи.
 14. Која је разлика између UTP и STP кабла? UTP кабл састоји се од четири пара упредених изолованих бакарних проводника и заштитног омотача око њих. STP каблови имају додатне омотаче око сваког пара изолованих жица и омотач око сва четири пара.
 15. Из чега се састоје системи преноса са оптичким кабловима? Системи преноса са оптичким кабловима састоје се из три основна функционална дела, а то су: предајник (светлосна или ласерска диода), оптичко влакно и пријемник (фото сензор).
 16. Шта чини бежичну локалну рачунарску мрежу? Бежична локалну рачунарску мрежу чине два или више уређаја у оквиру ограниченог простора, бежично повезаних по IEEE 802.11 стандарду.
 17. Шта је OSI? OSI је референтни модел пројектован са циљем да повеже отворене рачунарске системе спремне за комуникацију.
 18. Шта је референтни модел? Референтни модел је концептуална скица која показује како се одвија комуникација.
 19. Наведи доље слојеве OSI модела. Доњи слојеви су: физички слој, слој везе, слој мреже и транспортни слој.
 20. Наведи горње слојеве OSI модела. Горњи слојеви су: слој сесије, слој презентације и слој апликације.