Skip to content

Подсетник за тест

1. Шта је MAC адреса и како се она представља? MAC адреса је јединствена физичка адреса уређаја којим се врши његова идентификација у локалној мрежи. Представља се са 48 бита (6 бајтова), најчешће у хексадекадној нотацији. Нпр. 18:31:BF:52:BF:E8

2. Коју команду треба унети у командном промпту како би видели MAC адресу уређаја? IPCONFIG /ALL

3. Шта је IP адреса и како се она представља? IP адреса је логичка адреса уређаја у мрежи. Преставља се 32 бита (4 бајта), обично као четири декадна броја раздвојена тачкама. Нпр – 147.91.177.97

4. Коју команду треба унети у командном промпту како би видели IP адресу уређаја? IPCONFIG /ALL

5. Алисин рачунар има IP адресу 192.168.1.100. Бобов рачунар има IP адресу 192.168.1.200. Алиса жели да провери везу са између њихових рачунара. Коју команду треба да унесе у командном промпту? PING 192.168.1.200

6. Алисин рачунар има IP адресу 192.168.1.100. Алиса жели да провери путању којом путују пакети података до Google претраживача. Коју команду треба да унесе у командном промпту? TRACERT www.google.com

7. Алисин рачунар има IP адресу 192.168.0.10/24. Бобов рачунар има IP адресу 192.168.0.11/24. Када Алиса шаље поруке Бобу, да ли се поруке шаљу чвору у локалној рачунарској мрежи, или чвору ван локалне рачунарске мреже. Докажи.

192.168.0.10    11000000.10101000.00000000.00001010
/24      AND 11111111.11111111.11111111.00000000
          -----------------------------------
          11000000.10101000.00000000.00000000
          -----------------------------------
 
192.168.0.11    11000000.10101000.00000000.00001011
/24      AND 11111111.11111111.11111111.00000000
          -----------------------------------
          11000000.10101000.00000000.00000000
          -----------------------------------

Пошто је резултат исти, значи да се поруче шаљу чвору у локалној мрежи. Да је био различит, значило би да се шаљу ван локалне мреже…

8. Шта је DHCP? DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) је протокол који омогућује уређајима у рачунарској мрежи да траже и добију IP адресу и остале мрежне параметре.

9. Шта је DNS? DNS (Domain Name System) је сервис који претвара имена рачунара у IP адресе.

10. Алиса (alisa@teslavs.edu.rs) шаље електронску пошту Бобу (bob@teslavs.edu.rs). Наслов поруке је “Контролни задатак”, а текст поруке “Да ли си учио? Поздрав!”. Алиса жели да пошаље копију поруке Паји, Гаји и Влаји на адресе paja@teslavs.edu.rs, gaja@teslavs.edu.rs и vlaja@teslavs.edu.rs, стим да Паја, Гаја и Влаја не смеју да виде коме је све копија послата. Помози Алиси да попуни поља:

TO: bob@teslavs.edu.rs
CC:
BCC: paja@teslavs.edu.rs, gaja@teslavs.edu.rs, vlaja@teslavs.edu.rs
SUBJECT: Контролни задатак
------------------------------------------------------
Да ли си учио? Поздрав!

11. Заокружи најчешће коришћен протокол/протоколе на вебу:

 • HTTP
 • HTML
 • CSS
 • HTTPS
 • JS

12. Заокружи подразумевану екстензију веб странице:

 • DOCX
 • HTML
 • HTTP
 • CSS
 • JS

13. Алиса дизајнира своју веб страницу која треба да изгледа овако:

Помози Алиси да попуни HTML тагове који недостају:

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Alisina stranica</title>
<body>
<h1>Dobro došli!</h1>
	<p>Ovo je moja stranica, a ovo sam ja:</p>
	<img src="alisa.jpg">
	<p>Ovo je link do Bobove stranice:</p>
	<a href="http://www.bob.com/">www.bob.com</a>
</body>
</html>