Skip to content

ПРАКТИЧАН РАД ИЗ ПРИМЕЊЕНИХ ИT

За оцену из Примењених ИТ (Заштите информационих система):

  • Израдити десктоп апликацију у програмком језику C# која користи алгоритме симетричних шифарских система (нпр. DES шифровање текста у фајл и DES дешифровање текста из фајла).
  • Израдити десктоп апликацију у програмком језику C# која користи алгоритме асиметричних шифарских система (нпр. провера валидности SSL сертификата).
  • Израдити десктоп апликацију у програмском језику C# која користи хеш алгоритме (нпр. израчунавање хеш вредности фајлова у директоријуму).
  • Израдити две конзолне апликације у програмском језику C:
    • прва – демонстрира коришћење небезбедних функција и последице њихових коришћења (најмање три функције, нпр. gets(), scanf() и strcpy())
    • друга – демонстрира како избећи небезбедне функције у првој апликацији (нпр. помоћу функција fgets(), scanf_s() и strncpy()).

За оцену из Примењених ИТ (Рачунарске мреже):

  • Израдити десктоп апликацију у програмком језику C# која користи неки од интернет сервиса (нпр. приказ HTML странице).
  • Израдити симулацију комплексне рачунарске мреже у Packet Tracer симулатору где се види коришћење бар три интернет сервиса (нпр. мрежа у којој ради FTP, Email и Web server).