Skip to content

ADO.NET дата провајдери

ADO.NET подесује више скупова типова објеката који су оптимизовани за рад са одређеним DBMS-овима и њих називамо дата провајдерима (добављач података, енгл. Data Provider). Сваког дата провајдера можемо посматрати као скуп објеката у одређеном именском простору намењен за рад са одређеним DBMS-ом.

Data ProviderОпис
.NET Framework Data Provider for SQL ServerЗа Microsoft SQL Server. Користи System.Data.SqlClient именски простор.
.NET Framework Data Provider for OLE DBЗа изворе података кроз OLE DB. Користи System.Data.OleDb имески простор.
.NET Framework Data Provider for ODBCЗа изворе података кроз ODBC. Користи System.Data.Odbc именски простор.
.NET Framework Data Provider for OracleЗа Oracle (v8.1.7) изворе података. Користи System.Data.OracleClient имески простор.
EntityClient ProviderЗа Entity Data Model (EDM) апликације. Користи System.Data.EntityClient имески простор.
.NET Framework Data Provider for SQL Server Compact 4.0.За Microsoft SQL Server Compact 4.0. Користи System.Data.SqlServerCe имески простор.
Табела 1. .NET Framework дата провајдери

Ми ћемо користити дата пројавдер за Microsoft SQL Server.

Кључни објекти дата провајдера

Сваки дата провајдер има четири кључна објекта:

ОбјекатОпис
ConnectionУспоставља конекцију до одређеног извора података. Родитељска класа: DbConnection.
CommandИзвршава команду над извором података. Родитељска класа: DbCommand.
DataReaderЧита стрим података из извора података. Родитељска класа: DbDataReader.
DataAdapterПопуњава DataSet и ажурира извор података. Родитељска класа DbDataAdapter.
Табела 2. Кључни објекти дата провајдера

Поред ова четири кључна објекта, дата провајдери поседују и следеће објекте:

  • Transaction
  • CommandBuilder
  • ConnectionStringBuilder
  • Parameter
  • Exception
  • Error
  • ClientPermission

Битни именски простори

Поред наведених именских простора за дата провајдере, ADO.NET поседује још битних “заједничких” именских простора. Најважнији је System.Data који дефинише заједничке класе за све дата провајдере попут DataSet, DataTable, DataRow, DataColumn итд. Списак свих класа можете наћи у званичној документацији:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data?view=netframework-4.0

Поред наведеног именског простора, треба обратити пажњу и на: System.Data.Common именски простор који садржи типове које деле сви дата провајдери; System.Data.Sql садржи типове које омогућавају откривање инстанци Microsoft SQL Server-а у локалној мрежи; System.Data.SqlTypes садржи типове које користи Microsoft SQL Serveр итд.