Skip to content

Cisco IOS 2

Иницијална конфигурација свича:

Име уређаја:

hostname name

Заштита приступа корисничком режиму:

line console 0
password password
login

Заштита удаљеног приступа путем Telnet / SSH сервиса:

line vty 0 15
password password
login

Заштита приступа привилегованом режиму:

enable secret password

Шифровање лозинки:

service password-encryption

Исписивање поруке

banner motd delimiter message delimiter

Конфигурација система за управљање свичем SVI.

interface vlan 1
ip address ip-address subnet-mask
no shutdown

Чување конфигурације

copy running-config startup-config

Задатак

Мрежни дијаграм
УређајИнтерфејсIP адресаМаска
S1VLAN 1192.168.1.253255.255.255.0
S2VLAN 1192.168.1.254255.255.255.0
PC1NIC192.168.1.1255.255.255.0
PC2NIC192.168.1.2255.255.255.0
Табела адресирања

Подесите адресу првог рачунара 192.168.1.1/24.

Подесите адресу другог рачунара 192.168.1.2/24.

Подесите име првог свича S1 са адресом система за управљање 192.168.1.253/24. Сачувајте конфигурацију.

Подесите име другог свича S2 са адресом система за управљање 192.168.1.254/24. Сачувајте конфигурацију.