Skip to content

Приказ IPv4 адреса мрежних интерфејса путем DNS-а

Алтернативно, претходни задатак можемо решити читајући DNS информације о хосту. Овај метод искаче у гугл претрази и преписан је на гомили сајтова као подразумевани метод за приказ IP адреса хоста, а заправо је бескористан ако не ради DNS. За израду ове апликације користићемо класe IPHostEntry, IPAddress и Dns из именског простора System.Net, као и енумерације из именског простора System.Net.Sockets. Код апликације је прилично једноставан и интуитиван. Читају се све DNS информације о хосту, па се из њих креира листа IP адреса. Из креиране листе исписују се само IPv4 адресе.

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace IPadrese
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      IPHostEntry dnsInformacije = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
      IPAddress[] ipAdrese = dnsInformacije.AddressList;
      for (int i = 0; i < ipAdrese.Length; i++)
        if (ipAdrese[i].AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
          Console.WriteLine("IPv4 adresa: {0} ", ipAdrese[i].ToString());
    }
  }
}

Тест пример:

IPv4 adresa: 192.168.0.11

Документација

System.Net Namespace: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net

System.Net.Sockets Namespace: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.sockets