Skip to content

Задаци за проверу знања (адресирање)

1. Шта је од наведеног исправно записана MAC адреса:

  • FF:FF:FF:FF:FF:FF
  • 0A-00-27-00-00-08
  • 12:34:AB:CD:EF:GH
  • 192.168.0.1
  • fe80::3dd5:12b8:cb1:c786

1. Шта је од наведеног тачно за MAC адресе:

  • MAC адреса састоји се од 48 бита, односно 6 бајта
  • MAC адреса састоји се од 128 бита, односно 16 бајта
  • MAC адреса представља се хексадекадним бројевима раздвојеним двотачком или цртицом
  • MAC адреса представља се помоћу четири октета раздвојених тачком

2. Претвори бинарни број, односно бајт 10101100 у декадни број.
1*27 + 0*26 + 1*25 + 0*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21 + 0*22 =
= 1*128 + 0*64 + 1*32 + 0*16 + 1*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 =
= 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 =
= 172

2. Претвори декадни број 234 у бинарни број, односно бајт.

234 / 2 = 117 (0)
117 / 2 = 58 (1)
58 / 2 = 29 (0)
29 / 2 = 14 (1)
14 / 2 = 7 (0)
7 / 2 = 3 (1)
3 / 2 = 1 (1)
1 / 2 = 0 (1)
11101010

3. Дата је IP адреса 192.168.0.1/24. Запиши је са мрежном маском у декадној нотацији са тачком.

11000000 10101000 00000000 00000001
11111111 11111111 11111111 00000000
-----------------------------------
192      168      0        1
255      255      255      0
-----------------------------------
192.168.0.1
255.255.255.0

3. Дата је IP адреса 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0. Запиши је са мрежном маском у декадној нотацији са префиксом.

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000     //24 бита су јединице
192.168.0.1/24

4. Рачунар са адресом 192.168.0.1/24 шаље пакет рачунару 192.168.1.1/24. Да ли су рачунари у истим или у различитим мрежама? Докажи.

192.168.0.1           11000000.10101000.00000000.00000001
255.255.255.0     AND 11111111.11111111.11111111.00000000
                      -----------------------------------
                      11000000.10101000.00000000.00000000
Адреса мреже је: 192.168.0.0

192.168.0.1           11000000.10101000.00000001.00000001
255.255.255.0     AND 11111111.11111111.11111111.00000000
                      -----------------------------------
                      11000000.10101000.00000001.00000000

Адреса мреже је: 192.168.1.0

Рачунари су у РАЗЛИЧИТИМ мрежама.

5. За дату IP адресу 169.254.255.254/18 израчунај адресу мреже, израчунај бродкаст адресу, запиши опсег адреса које могу да добију хостови у тој мрежи и запиши максималан број хостова у мрежи.

169.254.255.254       10101001.11111110.11111111.11111110
255.255.192.0     AND 11111111.11111111.11000000.00000000
                      -----------------------------------
                      10101001.11111110.11000000.00000000
Адреса мреже је: 169.254.192.0
                      10101001.11111110.11111111.11111111
Бродкаст адреса је: 169.254.255.255
Хостови у мрежи могу добити адресе од 169.254.192.1 до 169.254.255.254.
Максималан број хостова у мрежи је 214-2, односно 16382

6. Поделити мрежу 192.168.0.0/24 на четири подмреже. За сваку подмрежу исписати: адресу мреже, адресе за хостове и бродкаст адресу.

Subnets1248163264128256
Addresses2561286432168421
Mask/24/25/26/27/28/29/30/31/32
SubnetNetworkIDMaskHostIDs# of HostsBroadcastID
1192.168.0.0/26192.168.0.1-192.168.0.6262 (26-2)192.168.0.63
2192.168.0.64/26192.168.0.65-192.168.0.12662 (26-2)192.168.0.127
3192.168.0.128/26192.168.0.129-192.168.0.19062 (26-2)192.168.0.191
4192.168.0.192/26192.168.0.193-192.168.0.25462 (26-2)192.168.0.255

7. Скратити дату IPv6 адресу: fe80:0000:0000:0000:0d2c:b1ed:00e6:fef8
fe80::0d2c:b1ed:00e6:fef8
fe80::d2c:b1ed:e6:fef8

7. Проширите дату IPv6 адресу: fe80::d2c:b1ed:e6:fef8
fe80::0d2c:b1ed:00e6:fef8
fe80:0000:0000:0000:0d2c:b1ed:00e6:fef8