Skip to content

Задаци за проверу знања (1)

 1. Како може да се обавља размена порука између уређаја кроз медијуме за пренос? Може да се обавља вођеним електромагнетним таласима или слободно простирућим електромагнетним таласима.
 2. Шта је канал? Канал је део капацитета медијума кроз који се успоставља веза.
 3. Каква може бити веза у односу на смер преноса? Може бити симплексна, полудуплексна или дуплексна.
 4. Колико је канала неопходно за симплексни пренос, колико за полудуплексни, а колико за дуплексни? Симплексни и полудуплексни пренос обавља се кроз један канал, док за дуплексни мора постојати два.
 5. Која је разлика између серијског и паралелног преноса? Код серијског преноса битови се шаљу сукцесивно у једном каналу, док код паралелног преноса кроз n канала истовремено се шаље n битова.
 6. Која је разлика између асинхроног и синхроног преноса? Код асинхроног преноса у сваку групу битова убацује се старт бит на почетку и стоп бит на крају, док се код синхроног преноса битови преносе континуално након сихронизације пријемника са предајником.
 7. Шта је рачунарска мрежа? Рачунарска мрежа представља скуп комуникационих чворова, медијума и протокола.
 8. Шта је комуникациони чвор? Комуникациони чвор представља сваки уређај који комуницира у рачунарској мрежи.
 9. Шта је комуникациони медијум? Комуникациони медијум представља средину кроз коју се реализује веза између чворова.
 10. Шта је комуникациони протокол? Комуникациони протокол представља скуп правила за управљање комуникацијом у рачунарској мрежи.
 11. Како можемо поделити рачунарске мреже према техници преноса? Можемо их поделити на дифузне мреже и мреже од тачке до тачке.
 12. Која је основна разлика између дифузних мрежа и мрежа од тачке до тачке? Дифузне мреже имају један комуникациони канал кога користе сви чворови у мрежи, док мреже од тачке до тачке садрже бројне линије за пренос, где се поруке преносе кроз низ чворова.
 13. Како можемо поделити мреже од тачке до тачке? Можемо их поделити на мреже са перманентним линијама и комутиране мреже.
 14. Како се може реализовати комутација у комутираним мрежама? Може се реализовати комутацијом кола, комутацијом порука и комутацијом пакета.
 15. Које су основне топологије у дифузним мрежама? То су топологије магистрале, прстена и звезде.
 16. Која је разлика између топологије са потпуним и топологије са непотпуним повезивањем? Код топологије са потпуним повезивањем сваки чвор повезан је са сваким, док код топологије са непотпуним повезивањем до сваког чвора постоје бар две путање.
 17. Како можемо поделити рачунарске мреже према функционалним односима чворова у мрежи? Можемо их поделити на клијент-сервер и равноправне мреже.
 18. Како можемо поделити рачунарске мреже према величини? Можемо их поделити на персоналне, локалне, градске и мреже широког подручја.
 19. Који су основни елементи комуникационих протокола? То су синтакса, семантика и синхронизација.
 20. Шта је референтни модел? Референтни модел је концептуална скица која дефинише како комуникација треба да се одвија.