Skip to content

Рачунарске мреже (и интернет сервиси)

Теоријска настава и лабораторијске вежбе из предмета Рачунарске мреже (III2 електротехничар рачунара), Рачунарске мреже и интернет сервиси (IV2 електротехничар информационих технологија) и Примењене информационе технологије (Рачунарске мреже и интернет сервиси) (IV2 Електротехничар информационих технологија)

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Packet Tracer

Програмирање мрежних апликација (C#)

ЛИТЕРАТУРА