Skip to content

Рачунарски систем

У претходној лекцији упознали сте се са историјом развоја рачунара, на основу чега можете дефинисати појам рачунара. Рачунар је уређај који самостално обавља обраду података извршавајући инструкције програма. Рачунарски систем представља скуп свих средстава које се користе приликом рада на рачунару. Та средства могу бити физичка (хардвер) или програмска (софтвер). Значи, појам хардвер односи се на физичке компоненте рачунарског система, а појам софтвер односи се на програмске компоненте рачунарског система.

Архитектура рачунарског система односи се на функционалност и организацију система. Конфигурација рачунарског система односи се на хардверске компоненте система.

Савремене рачунарске системе можемо поделити на: супер-рачунаре и сервере, десктоп рачунаре, лаптоп рачунаре, таблете и паметне телефоне и рачунаре изведене на једној плочи.

Супер-рачунари и сервери налазе се у дата центрима, великим компанијама, научно-истраживачким институтима и сл. Великих су габарита, троше много електричне енергије и захтевају посебне услове за рад. За разлику од осталих рачунарских система, ови рачунари имају много веће перформансе, опслужују велики број корисника и обављају велики број послова истовремено и непрекидно.

Слика 1. Супер-рачунари у дата центру

Десктоп рачунари су рачунари опште намене који се користе у домаћинствима, канцеларијама, учионицама итд. Назив су добили јер се обично налазе на столу (енгл. desk). Извор напајања десктоп рачунара захтева прикључак на електричну мрежу, па ови рачунари нису мобилни. О десктоп рачунарима биће много више речи у овој и наредним лекцијама.

Слика 2. Десктоп рачунари

Лаптоп рачунари су такође рачунари опште намене. Назив су добили јер се током рада могу држати у крилу (енгл. lap). Како би били мобилни и што дуже оперативни са независним извором напајања, имају лошије перформансе него десктоп рачунари истих карактеристика.

Слика 3. Лаптоп рачунари

Таблети и паметни телефони су рачунарски системи малих димензија који током рада користи независан извор напајања. Поседују екран на додир и један или више тастера као једини интерфејс за рад.

Слика 4. Паметни телефони и таблети

Рачунари изведени на једној плочи (Single-Board Computer) су потпуно функционални рачунари који се користе као системи за развој или за уградњу у друге уређаје.

Слика 5. Рачунар изведен на једној плочи Raspberry Pi 4

Уграђене рачунаре (Embedded Computers) данас налазимо свуда, од потрошачких уређаја, уређаја у домаћинствима или компанијама, до возила, индустријских постројења и др.

У овој и наредним лекцијама изучаваћемо савремене персоналне десктоп рачунаре. Персонални рачунар изведен је у кућишту, поред којег се налази тастатура, миш, монитор, штампач и остали периферни уређаји.

Слика 6. Персонални рачунар и периферни уређаји

У кућишту персоналног рачунара налазе се:

 1. напајање,
 2. матична плоча,
 3. процесор и хладњак,
 4. оперативна меморија,
 5. додатне картице,
 6. меморија за складиштење
Слика 7. Унутрашњост кућишта десктоп рачунара

Рачунарски систем можемо посматрати и кроз следећу поједностављену блок шему:

Блок шема рачунарског система

Питања за проверу знања

 • Шта је рачунар? Рачунар је уређај који самостално обавља обраду података извршавајући инструкције програма.
 • Шта је рачунарски систем? Рачунарски систем представља скуп свих средстава које се користе приликом рада на рачунару.
 • Шта је хардвер? Хардвер представља физичке компоненте рачунарског система.
 • Шта је софтвер? Софтвер представља програмске компоненте рачунарског система.
 • На шта се односи архитектура рачунарског система? Архитектура рачунарског система односи се на функционалност и организацију система.
 • На шта се односи конфигурација рачунарског система? Конфигурација рачунарског система односи се на хардверске компоненте система.