Skip to content

Задаци за проверу знања (2)

1. Шта је процесор? Електронска компонента која извршава инструкције програма и изводи операције над подацима.

2. Који су основни делови процесора? Регистри података, аритметичко-логичка јединица, статусни регистар и сегментни, индексни и показивачки регистри.

3. Од чега зависи брзина процесора? Зависи од брзине радног такта, броја језгара, количине кеш меморије, скупа подржаних инструкција и ширине и брзине магистрала.

4. Чему служи кеш меморија у процесору? Да убрза приступ често коришћеним локацијама у оперативној меморији.

5. Чему служи оперативна меморија? Чува програме који се извршавају и податке који се при томе користе.

6. Наведи три технологије меморија за складиштење. Флеш (електронска) меморије, меморије са магнетним записом и меморија са оптичким записом.

7. Допуни следећу реченицу: Капацитет меморије изражава се бројем бајтова [B]. Један бајт представља се низом од осам битова [b или bit]. Један бит може имати вредности 0 или 1.

8. Претвори дати бинарни број (бајт) 10101100 у декадни број:

1*27 + 0*26 + 1*25 + 0*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 =
= 1*128 + 0*64 + 1*32 + 0*16 + 1*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 =
= 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 =
= 172

9. Претвори дати декадни број 234 у бинарни број тј. у бајт:

234 / 2 = 117 (0)
117 / 2 = 58 (1)
58 / 2 = 29 (0)
29 / 2 = 14 (1)
14 / 2 = 7 (0)
7 / 2 = 3 (1)
3 / 2 = 1 (1)
1 / 2 = 0 (1)
11101010

10. Колико битова постоји у 2kB?

2 * 1024 * 8 = 16384

11. Колико бајтова постоји у 1024 бита?

1024 / 8 = 128

12. Наведи два позната стандарда за представљање информација у рачунару. ASCII и UNICODE.

13. Која је основна улога графичкиг адаптера? Да генерише низ излазних слика на монитор рачунара

14. Који су основни делови графичког адаптера? Наведи бар три типа излаза из графичког адаптера. Графички процесор, Video BIOS, RAMDAC и видео меморија. VGA, HDMI, DVI, DisplayPort…

15. Наведи три основне технологије монитора и бар три технологије штампача: Монитори: OLED, TFT-LCD и CRT. Штампачи: ласерски, млазни, иглични и термални.

16. Шта је софтвер и како се дели? Како можемо поделити системски софтвер? Софтвер представља програмску компоненту рачунарског система. Дели се на системски и апликативни. Системски софтвер дели се на оперативне системе, језичке преводиоце и услужне програме.

17. Које су основне функције оперативних система? Управљање процесором, меморијом и осталим хардверским компонентама и периферним јединицама, управљање подацима и програмима, откривање и отклањање грешака и др.

18. Шта је софтверска лиценца? Софтверска лиценца је правни документ којим је регулисано коришћење и дистрибуција софтвера.

19. Како се могу “грубо” поделити све софтверске лиценце? На власничке, лиценце слободног и отвореног кôда и јавне.

20. Наведи бар три типа лиценци отвореног кода. Creative Commons лиценца, GNU општа јавна лиценца, GNU мање општа јавна лиценца, BSD лиценца и MIT лиценца.