Skip to content

Задаци за проверу знања (1)

 1. Дефиниши појам “податак”. Податак је формализована чињеница, појам или догађај из реалног света.
 2. Дефиниши појам “обрада података”. Обрада података представља скуп активности којима се подаци трансформишу у информације.
 3. Дефиниши појам “информација”. Информација представља скуп података стављен у одређену форму.
 4. Шта је информатика? Информатика је наука која се бави прикупљањем, обрадом, складиштењем, преносом и презентацијом података и информација.
 5. Шта је рачунарство? Рачунарство је научна дисциплина која се бави теоријским основама, пројектовањем и применом рачунарских система.
 6. Шта су информационе технологије? Информационе технологије представљају средства која се користе у информатици.
 7. Повежи године са одговарајућим технолошких иновација значајним за развој рачунара: 2500 п.н.е. – Прва справа за рачунање; 1642. – Први механички калкулатор; 1822. – Први механички рачунар; 1930 – Први електромеханички рачунар.
 8. Повежи генерацијама електронских рачунара са одговарајућим технологијама израде: Прва генерација електронских рачунара – електронска вакумска цев; Друга генерација електронских рачунара – транзистор; Трећа генерација електронских рачунара – интегрисанo колo; Четврта генерација електронских рачунара – микропроцесор.
 9. Шта је рачунар? Рачунар је уређај који самостално обавља обраду података извршавајући инструкције програма.
 10. Шта је рачунарски систем? Рачунарски систем представља скуп свих средстава које се користе приликом рада на рачунару.
 11. Шта је хардвер? Хардвер представља физичке компоненте рачунарског система.
 12. Шта је софтвер? Софтвер представља програмске компоненте рачунарског система.
 13. На шта се односи архитектура рачунарског система? Архитектура рачунарског система односи се на функционалност и организацију система.
 14. На шта се односи конфигурација рачунарског система? Конфигурација рачунарског система односи се на хардверске компоненте система.
 15. Чему служи кућиште рачунара? Кућиште рачунара служи за уградњу унутрашњих компоненти рачунара.
 16. Чему служи напајање у кућишту рачунара? Напајање обезбеђује електричну енергију одговарајућих карактеристика интерним компонентама рачунара.
 17. Чему служи матична плоча? Матична плоча повезује хардверске компоненте рачунара и утиче на њихову брзину и ефикасност у раду.
 18. Која је улога лежишта за процесор, слотова за меморију и експанзионих слотова на матичној плочи? Лежиште за процесор, слотови за меморију и експанзиони слотови обезбеђује механичку и електричну везу између процесора, меморије и додатних картица са матичном плочом.
 19. Која је улога системских чипова на матичним плочама? Улога системских чипова је да омогуће комуникацију између различитих компоненти рачунара и као и да контролишу њихов рад.
 20. Шта је BIOS/UEFI и чему служи батерија на матичној плочи? BIOS/UEFI је меморијски чип у којем се налази софтвер и подаци који омогућују тестирање уређаја, системска подешавања и почетак рада рачунарског система, док батерија пружа константно електрично напајање BIOS/UEFI систему потребно за функционисања часовника и датума и чување података о системским подешавањима.