Skip to content

Увод у рачунарство и информатику

У прошлости, људи су мануелно рачунали, односно обрађивали различите податке из свог окружења. Како је човечанство напредовало, тако се обим и сложеност израчунавања и обраде података повећавао. Како је обављање ових задатака било споро и склоно грешкама, људи су почели да користе разна помоћна средства. Та помоћна средства су се кроз историју развијала, од помагала за рачунање, преко механичких калкулатора и аутоматских машина, све до електронских рачунара.

Податак (енгл. data) је формализована чињеница, појам или догађај из реалног света. Представља се низом знакова. Може се регистровати, обрађивати, чувати, преносити и презентовати. На пример, подаци могу бити:

  • Електротехничар рачунара (текстуални податак)
  • I2 (алфанумерички податак)
  • 30 (нумерички податак)

Обрада података (енгл. data processing) представља скуп активности којима се подаци трансформишу у информације.

Информација (енгл. information) представља скуп података стављен у одређену форму. На пример, информација може бити:

Одељење I2 образовног профила Електротехничар рачунара има 30 ученика.

Реч информација настала је од латинског израза ин формаре, што значи стављање у одређену форму тј. давање облика нечему.

Информатика је наука која се бави прикупљањем, обрадом, складиштењем, преносом и презентацијом података и информација. Појам информатика настао је конструкцијом речи „информација“ и „аутоматика“ у другој половини XX века. Основне информатичке дисциплине су: рачунарство, информациони системи, информационе технологије итд.

Рачунарство је научна дисциплина која се бави теоријским основама, пројектовањем и применом рачунарских система.

У западним и северноамеричким земљама, више су у употреби термини Рачунарске науке (енгл. Computer Science) као термин за научну област и Информационе технологије (енгл. Information Technology) или Информационо-комуникационе технологије (енгл. Information and Communication Technology) као термин за технологију.

Информационе технологије представљају средства која се користе у информатици (хардвер и софтвер рачунарских система, комуникационе мреже, разне рачунарске/комуникационе сервисе итд.).

Дигитална писменост је термин који описује способност проналажења, вредновања, коришћења и стварања садржаја коришћењем информационих технологија, односно способност ефективног коришћења информационих технологија на радном месту и ван њега.

Рачунарство и информатика у I разреду средње школе = основе дигиталне писмености

Области примене информатике у савременом друштву: образовање, здравство, индустрија, занатство, саобраћај, туризам, угоститељство, електротехника, машинство, архитектура, економија, банкарство, администрација, трговина, управа, полиција, војска, безбедност, забава, уметност, дизајн, новинарство, медији, издаваштво… Да ли постоји област људске делатности у којој се не примењује информатика?

Задаци за проверу знања

  • Дефиниши појам “податак”. Податак је формализована чињеница, појам или догађај из реалног света.
  • Дефиниши појам “обрада података”. Обрада података представља скуп активности којима се подаци трансформишу у информације.
  • Дефиниши појам “информација”. Информација представља скуп података стављен у одређену форму.
  • Шта је информатика? Информатика је наука која се бави прикупљањем, обрадом, складиштењем, преносом и презентацијом података и информација.
  • Шта је рачунарство? Рачунарство је научна дисциплина која се бави теоријским основама, пројектовањем и применом рачунарских система.
  • Шта су информационе технологије? Информационе технологије представљају средства која се користе у информатици.