Skip to content

Основе CSS-а

Повезивање CSS фајла mojstil.html са HTML фајловима

<link rel="stylesheet" href="mojstil.css">

Дефинисање стила у CSS фајлу

на пример, боја позадине странице:

body {
    background-color: black;
}