Skip to content

Петља foreach

Петља foreach…

foreach (tip_elementa element in niz_ili_kolekcija)
{
  // telo petlje
}

Ако би задатак био да креирамо низ карактера и потом га испишемо у конзоли користећи петљу for, онда би решење могло да изгледа овако:

using System;

namespace Petlja
{
  class PetljaFor
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      char[] mojNiz = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' };
      for (int i = 0; i < mojNiz.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(mojNiz[i]);
      }
    }
  }
}

Ако исти задатак решимо користећи петљу foreach, решење би изгледало овако:

using System;

namespace Petlja
{
  class PetljaForeach
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      char[] mojNiz = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' };
      foreach (char ch in mojNiz)
      {
        Console.WriteLine(ch);
      }
    }
  }
}