Skip to content

FTP (File Transfer Protocol)

FTP протокол је протокол за пренос фајлова у TCP/IP мрежи. FTP веза се успоставља на захтев клијентског рачунара према серверском рачунару. Клијентски рачунар мора да поседује програм који имплементира FTP протокол (FTP клијент), а серверски рачунар мора да поседује програм који прихвата конекције на стандардном FTP порту и такође разуме команде протокола FTP (FTP сервер или FTP даемон). Када се веза успостави, клијентски програм шаље корисничке команде серверском програму, који их обавља и шаље одговор. Тај одговор може бити порука да је команда успешно обављена, датотека која је захтевана или порука о грешци.

FTP сесија се заправо састоји од две сесије: сесије за трансфер (DTP – Data Transfer Process) и контролне сесије (PI – Protocol Interpreter). Контролна сесија се покреће прва и шаље захтев за успостављање везе удаљеном рачунару. Након провере идентитета и успостављања двосмерне везе, клијент је у могућности да шаље команде за обављање различитих задатака. Успостављање везе врши се са порта изабраног методом случајног избора, а порт на ком FTP сервер очекује конекције је по стандарду порт 21. Када клијент направи захтев за пренос фајла, тада се активира сесија за трансфер која врши сам пренос. За то време контролна сесија мора остати активна како би се команде и поруке могле размењивати између клијентског и серверског рачунара.

Најчешће коришћени FTP клијент и FTP сервер за Windows је FileZilla. FileZilla је бесплатан софтвер отвореног кода са графичким интерфејсом.

FileZilla клијент

У оквиру оперативног система Windows већ постоји уграђен FTP клијент у виду софтвера који се извршава у конзоли. Покреће се уносом команде ftp. Неке од често коришћених команди су: open (за успостављање конекције са сервером), quit (прекид конекције са сервером), ls (приказ садржаја директоријума на серверу), cd (промена текућег директоријума на серверу), rmdir (брисање директоријума на серверу), mkdir (креирање новог директоријума на серверу), put (слање фајла на сервер), get (преузимање фајла са сервера), delete (брисање фајла на серверу), rename (промена имена фајла на серверу) итд.

На интернету можете пронаћи много анонимних FTP сервера (са којих углавном можете само да преузимате фајлове). До адреса таквих сервера можете доћи путем претраживача или са листинга (често веома неажурираних) попут овог: Mamont’s open FTP Index (mmnt.net). Користите:
Username: anonymous
Password: ime@domen.com