Skip to content

IPv4 адресирање, задаци

Задатак 1. Мрежу у хотелу 192.168.0.0/24 треба поделити на 4 подмреже за рецепцију, ресторан, конгресну салу и кафе бар. За сваку нову мрежу написати адресу мреже (Network ID), бродкаст адресу (Broadcast ID), опсег адреса које могу добити хостови (Host ID) и максималан број хостова. За “прву помоћ” користићемо следећу табелу:

Subnets1248163264128256
Addresses2561286432168421
Mask/24/25/26/27/28/29/30/31/32

Из дате табеле можемо закључити да можемо креирати 4 подмреже са 64 адресе помоћу мрежне маске /26. Прва адреса у свакој подмрежи биће адреса мреже, a последња бродкаст адреса – то значи да ће свака подмрежа имати 62 адресе које могу добити хостови. Резултате можемо представити табеларно:

SubnetNetworkIDMaskHostIDs# of HostsBroadcastID
recepcija192.168.0.0/26192.168.0.1-192.168.0.6262 (26-2)192.168.0.63
restoran192.168.0.64/26192.168.0.65-192.168.0.12662 (26-2)192.168.0.127
kongresnasala192.168.0.128/26192.168.0.129-192.168.0.19062 (26-2)192.168.0.191
kafebar192.168.0.192/26192.168.0.193-192.168.0.25462 (26-2)192.168.0.255

Задатак 2. За дату мрежу 195.1.1.0/24 потребно је креирати 10 подмрежа, где у свакој подмрежи треба адресирати 12 хостова. Коју ће IP адресу имати први хост у петој подмрежи?

Ако погледамо табелу за прву помоћ видећемо да овај задатак можемо урадити са маском /28. Помоћу ове маске можемо креирати 16 подмрежа, где ће свака од њих имати 16 адреса. Знамо да је прва адреса у свакој подмрежи адреса мрежа, а последња бродкаст адреса, што значи да ће у свакој подмрежи остати 14 адреса за доделу хостовима.

subnet1: Mask: /28, NetID:195.1.1.0, HostIDs: 195.1.1.1-195.1.1.14, BroadcastID: 195.1.1.15
subnet2: Mask: /28, NetID:195.1.1.16, HostIDs: 195.1.1.17-195.1.1.30, BroadcastID: 195.1.1.31
subnet3: Mask: /28, NetID:195.1.1.32, HostIDs: 195.1.1.33-195.1.1.46, BroadcastID: 195.1.1.47
subnet4: Mask: /28, NetID:195.1.1.48, HostIDs: 195.1.1.49-195.1.1.62, BroadcastID: 195.1.1.63
subnet5: Mask: /28, NetID:195.1.1.64, HostIDs: 195.1.1.65-195.1.1.78, BroadcastID: 195.1.1.79
итд.

Први хост у петој подмрежи имаће адресу 195.1.1.65/28.

Задатак 3. За дату мрежу 195.1.1.0/24 потребно је креирати бар две подмреже у којима може да се адресира по 48 хостова. Које се маске могу користити да би се обавио овај задатак?

Могу се користити маске /25 и /26. Ако користимо /25 имаћемо две подмреже где се у свакој може адресирати 126 хостова, а ако користимо /26 имаћемо четири подмреже где се у свакој може адресирати 62 хоста.