Skip to content

ОБАВЕЗАН домаћи задатак (ПИТ)

Урадите ЈЕДАН задатак од седам понуђених:

1. Креирајте симулацију криптографског система у софтверу CrypTool 2 који демонстрира шифровање/дешифровање помоћу три (од понуђених 25) алгоритма класичне криптографије. У симулацији треба да се види отворени текст на улазу, три шифрата и отворени текст на излазу.

ADFGVX   Hill Cipher  Nihilist Solitaire        Transposition
Caesar   Josse Cipher Playfair Spanish Strip Cipher   VIC Cipher
Chaocipher LAMBA1    Purple  Straddling Checkerboard Vernam
Enigma   M-138     SIGABA  Substitution       Vigenere
Fialka   M209     Scytale  T-310          XOR

2. Креирајте конзолну апликацију у програмском језику C или конзолну апликацију у програмском језику C# или Windows Forms (.NET Framework) апликацију у програмском језику C# која демонстрира шифровање/дешифровање са три (од понуђених 25) алгоритама класичне криптографије у задатку 1.

3. Креирајте конзолну апликацију у програмском језику C или конзолну апликацију у програмском језику C# или Windows Forms (.NET Framework) апликацију у програмском језику C# која отвара текстуални фајл, шифрује текст из фајла помоћу било ког од понуђених алгоритама класичне криптографије, снима шифровани текст у нови фајл и обрнуто.

4. Креирајте симулацију криптографског система у софтверу CrypTool 2 који демонстрира шифровање/дешифровање помоћу три (од понуђених 35) алгоритма модерне криптографије. У симулацији треба да се види отворени текст на улазу, три шифрата и отворени текст на излазу.

AES        Grain 1  Sosermanuk        DGK Key Generator
AES Visualization HC128   Speck           Paillier
Achterbahn     HIGHT   TEA            Paillier Key Generator
Blowfish      Mickey 2 Trivium          RSA
Camellia      PRESENT  Visual Cryptography    RSA Key Generator
ChaCha       RC2    Blind Signature Generator
DES        RC4    Blind Signature Verifier
DESVisualization  Rabbit  Cramer-Shoup
Feal        SDES   Cramer-Shoup Key Generator
Format Preserving Salsa20  DGK

5. Креирајте конзолну апликацију у програмском језику C# или Windows Forms (.NET Framework) апликацију у програмском језику C# која демонстрира шифровање/дешифровање са три алгоритама модерне криптографије из именског простора System.Security.Cryptography.

6. Креирајте конзолну апликацију у програмском језику C# или Windows Forms (.NET Framework) апликацију у програмском језику C# која отвара текстуални фајл, шифрује текст из фајла помоћу једног алгоритама модерне криптографије из именског простора System.Security.Cryptography, снима шифровани текст у нови фајл и обрнуто.

7. Креирајте конзолну апликацију у програмском језику C# или Windows Forms (.NET Framework) апликацију у програмском језику C# која демонстрира примену три хеш алгоритма из именског простора System.Security.Cryptography.