Skip to content

JavaScript основе

Инсталирати Visual Studio Code едитор.

 • инсталирати екстензију Live Server
 • пречица за HTML бојлер: ! + TAB
 • пречица за script таг: script + TAB
 • у оквиру HTML странице script таг наводимо у дну body секције, на пример:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, World!</h1>
  <script>
    // Ovo je komentar o metodi console.log...
    console.log('Ispisan je naslov: Hello, World!');
  </script>
</body>
</html>
 • пречица за Console у Google Chrome CTRL + SHIFT + j
 • Иако је могуће у истом фајлу писати све, JS КÔД УВЕК ПИШЕМО У ЗАСЕБНОМ ФАЈЛУ, а не као у претходном примеру – separation of concerns 🙂 – у HTML фајловима је садржај, у CSS фајловима стил, а у JS понашање веб страница. На пример:
 • index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, World!</h1>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
 • script.js
// Ovo je komentar o metodi console.log...
console.log('Ispisan je naslov: Hello, World!');

Поред исписа у конзолу прегледача помоћу методе console.log(), JS може да “исписује” податке у HTML елементу користећи innerHTML, на HTML излазу методом document.write() и у поп-ап упозорењима прегледача методом window.alert().

На пример, нека је наслов дефинисан идентификатором 'naslov' и нека је задатак исписати текст Hello, World! у наслову помоћу JS-a.

 • index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1 id="naslov"></h1>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
 • script.js
document.getElementById("naslov").innerHTML = 'Hello, World!';

Исти задатак без коришћења идентификатора може се решити методом document.write().

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>
    <script>
      document.write('Hello, World!');
    </script>
  </h1>
</body>
</html>

Слично као код исписа у конзолу прегледача, ако треба исписати текст Hello, World! у поп-ап упозорењима, то се постиже методом window.alert(), односно alert().

 • index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>
    <script src="script.js"></script>
  </h1>
</body>
</html>
 • script.js
alert('Hello, World!');