Skip to content

Припрема за контролни задатак из обраде текста

1. Подесите величину странице на А4, оријентација Portrait, све маргине (горња, доња, лева, десна) по 2 cm.

2. Напишите: Контролни задатак из обраде текста (Фонт: Arial, Bold, величина 16, положај Center. Параграф: размак пре 0 pt, после 6 pt, размак између линија Single).

3. Напишите следећи папус текста: Вршац је градско насеље у саставу града Вршца у Јужнобанатском округу. Један од најстаријих банатских градова који се налази на југоисточном рубу Панонске низије, у подножју Вршачких планина. Према попису из 2011. било је 36.040 становника. По овоме је Вршац други по величини град у округу, после Панчева. Уједно је и највећи град у Војводини без статуса средишта округа. (Фонт Times New Roman, величина 12 положај Justify. Параграф: размак пре 6 pt, после 6 pt, размак између линија 1.5 lines, увучен први ред 1 cm).

4. Испод копирајте и налепите цео претходни пасус текста. Поделите копирани текст у две колоне. Убаците на крају пасуса фусноту: Текст преузет са wikipedia.rs.

5. Испод, убаците слику по жељи из фолдера C:\Windows\Web\Wallpaper (Положај слике Center, висина слике 4 cm).

6. Испод, убаците следећу табелу (Фонт: Arial Narrow, величина 12, положај Center. Параграф: размак пре 0 pt, после 0 pt, размак између линија Single):

7. Испод, убаците следећу формулу (величина фонта 12):

8. Испод, убаците једнакокраки троугао (странице црне боје, попуњен жутом бојом, висина: 3 cm, ширина: 5 cm).

9. Испод, убаците украсни текст: Крај!!! (дизајн и фонт по жељи, величина фонта 48).

10. У заглављу странице напишите ваше презиме и име, одељење и датум. На средини подножја странице убаците редни број странице (Фонт у заглављу и подножју Arial, Bold, величина 12).

Документ сачувајте на десктопу под именом: VasePrezimeIme.docx и позовите наставника.