Skip to content

Markdown основе

Наслови

# Наслов првог нивоа
## Наслов другог нивоа
### Наслов трећех нивоа

Стилизовање текста

**Задебљан (bold) текст**
*Укошен (italic) текст*
_Укошен (italic) текст_
***Задебљан и укошен текст***
~~Прешаран текст~~
`Неформатирани текст`

Цитати

> Овај текст је цитиран

Кôд-блокови

```c
int main(void)
{
    printf("Ovo je programski kod");
}
```

Хиперлинкови

Овај сајт је креиран коришћењем [GitHub страница](https://pages.github.com/)...

Слике

![Слика Octocat smiling and raising a tentacle.](https://myoctocat.com/assets/images/base-octocat.svg)