Skip to content

Markdown задатак

Креирати техничку документацију за следећи код у програмском језику C:

 • Наслов: Збир првих n бројева
 • Поднаслов: Задатак
 • Текст: Програм у програмском језику C који, за унето n, израчунава и исписује суму првих n бројева.
 • Поднаслов: Решење
 • Програмски код:
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main(void)
{	
	int n, s = 0;
	scanf("%d", &n);
	for(int i = 1; i <= n; i++)
		s += i;
	printf("%d", s);
  return 0;
}
 • Поднаслов: Алгоритам
 • Слика алгоритма (у истом директоријуму) algoritam.png:

Решење задатка

# Збир првих n бројева

## Задатак

*Програм* у **програмском језику C**- који, за унето `n`, израчунава и исписује суму првих `n` бројева.

## Решење

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main(void)
{  
  int n, s = 0;
  scanf("%d", &n);
  for(int i = 1; i <= n; i++)
    s += i;
  printf("%d", s);
  return 0;
}
```

## Алгоритам

![algoritam](algoritam.png)