Skip to content

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 2014-2019

2019-2020

ACCREDITED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS ACCREDITED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Конференција: Дигитално образовање 2020, онлајн, 10.-11.04.2020., кôд 459 (2019/20), Центар за образовне технологије на Западном Балкану, Београд 🔗 🔗Conference: Digital Education 2020, online, 10.-11.04.2020., Code 459 (2019/20), EdTech Center Western Balkans, Belgrade 🔗 🔗4
Реализација наставе оријентисане ка исходима учења средње стручне школе, онлајн,
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМАIMPLEMENTATION OF ACCREDITED PROGRAMS
Аутор: Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави, бр. 512 (2018/21), К:1, П:3, Зуботехничка школа, Београд 🔗Author: Basic Tools of the Smart Board and Possibilities of its Application in Teaching, No. 512 (2018/21), K:1, P:3, School of Dental Medicine, Belgrade 🔗/
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТАPROJECT IMPLEMENTATION
Члан комисије за избор Најбољих едукатора Србије 2019, 04.06.-21.12.2019., Удружење за подстицање предузетништва Живојин Мишић, Београд 🔗Member of the Committee for the selection of Best Educators of Serbia 2019, 04.06.-21.12.2019, The Organization for Inspiring Entrepreneurship “Zivojin Misic”, Belgrade 🔗6M
Координатор за предузетништво на пројекту у оквиру Interreg-ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија „Путем знања до посла и паметног развоја Баната“, кôд: RORS-394, од 27.06.2019. до 26.06.2020. 🔗Coordinator for Entrepreneurship on Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia project “Through knowledge to business and smart development of Banat”, code: RORS-394, from 27.06.2019. to 26.06.2020. 🔗1Y
КОНКУРСИ, ПУБЛИКАЦИЈЕ И НАГРАДЕCOMPETITIONS, PUBLICATIONS AND AWARDS
Мајкрософт Иновативни Експерт Едукатор 2019-2020, Заједница Мајкрософт едукатора, 13.08.2019. 🔗Microsoft Innovative Educator Expert 2019-2020, Microsoft Educator Community, 13.08.2019. 🔗
Победник Мајкрософт Тек Пил 2019 изазова, 20.12.2019. 🔗Microsoft Tech Pill Challenge 2019 Winner, 20.12.2019. 🔗
Сертификат о изврсности у програмерској писмености, 2019 ЕУ изазов, ДГ конект, Европска комисија 🔗Certificate of Excellence in Coding Literacy, 2019 EU Code Week 4 All Challenge, DG Connect, European Commision 🔗
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМАSTUDENT COMPETITIONS AND ACTIVITIES WITH STUDENTS
Реализатор догађаја у оквиру Европске недеље програмирања, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 05-20.10.2019., Амбрасадори Европске недеље програмирања, Европска комисија 🔗 🔗Lecturer within the Europe Code Week, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 05-20.10.2019., Europe Code Week Ambassadors, European Commission 🔗 🔗08:00
Предавач на Meet and Code радионици „Увод у интернет ствари“, Стартит центар Вршац, 19-20.10.2019., СЕЕ ИКТ, Стартит 🔗 🔗Lecturer at Meet and Code “Introduction to IoT” workshop, Startit Center Vrsac, 19-20.10.2019., SEE ICT, Startit 🔗 🔗 16:00
Стручна посета: Магични свет науке и технике, ученици одељења I2 и I5, Културни Центар, Вршац, 15.11.2019., Град Вршац 🔗Professional Visit: Magical World of Science and Technology, students from I2 and I5, Cultural Center, Vrsac, 15.11.2019. City of Vrsac 🔗02:00
Ментор на школском такмичењу Дабар, ученици I2, I5, II2, II5 и IV2, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 18-22.11.2019., Информационе технологије удружење професора Србије 🔗 🔗Mentor at the Beaver School Competition, students from I2, I5, II2, II5 and IV2, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 18-22.11.2019, Information Technology – Association of Professors of Serbia 🔗 🔗10:00
Реализатор догађаја у оквиру Сата програмирања 2019, ученици одељења I2 и II2, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 09-15.12.2019., code.org 🔗Lecturer within the Hour of Code 2019, students of I2 and II2, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 09-15.12.2019, code.org 🔗04:00
Ментор на Републичком такмичењу Дабар, ученик Лука Савић, I2, Електротехничка школа “Михајло Пупин”, Нови Сад, 25.01.2020., Информационе технологије удружење професора Србије 🔗Mentor at State Beaver Competition, Student Luka Savić, I2, High School of Electrical Engineering “Mihajlo Pupin”, Novi Sad, 25.02.2020., Information Technology – Association of Professors of Serbia 🔗 08:00
Ментор на Регионалном такмичењу ученичких компанија; Прво место: Јелена Јанков, Милица Павлов, Маријана Мунћан, Давид Пајић, Лука Крстић; Четврто место: Емилија Опсеница, Марко Драгојевић, Анастасиа Кнежевић, Стефан Барбуловић, Алекса Петровић; онлајн, 08.05.2020., Достигнућа младих у Србији 🔗Mentor at the Regional Student Company Competition; 1st place: Jelena Jankov, Milica Pavlov, Mariana Muncan, David Pajic, Luka Krstic; 4th place: Emilija Opsenica, Marko Dragojevic, Anastasia Knezevic, Stefan Barbulovic, Aleksa Petrovic; online, 08.05.2020, Junior Achievements in Serbia 🔗08:00
Ментор на Такмичењу RAF Challenge 2020, девет ученика, пласман три ученика у финале, треће место Емилија Опсеница и награда за школу, онлајн, 16.05.2020., Друштво математичара Србије, Рачунарски факултет, Београд 🔗 🔗Mentor at the RAF Challenge 2020 Competition, 9 students, 3 students placed in the finals, 3rd place Emilija Opsenica and an award for a school, online, 13.04.2019., Society of Mathematicians of Serbia, Faculty of Computer Science, Belgrade 🔗 🔗08:00
Ментор на Националном такмичењу најбољих ученичких компанија Србије, ученици: Јелена Јанков, Милица Павлов, Маријана Мунћан, Давид Пајић, Лука Крстић; Емилија Опсеница, Марко Драгојевић, Анастасиа Кнежевић, Стефан Барбуловић, Алекса Петровић онлајн, 18-19.06.2020. Достигнућа младих у Србији 🔗 🔗Mentor at the National Competition of the best student companies in Serbia, students: Jelena Jankov, Milica Pavlov, Mariana Muncan, David Pajic, Luka Krstic; Emilija Opsenica, Marko Dragojevic, Anastasia Knezevic, Stefan Barbulovic, Aleksa Petrovic; online, 18-19.06.2020. Junior Achievements in Serbia 🔗 🔗
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАOTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
ВПВШ сусрет 09/19: Е-трговина: аутоматизам или хуманизам, Александар Савковић. Е-мејл маркетинг на ауто пилоту, Илија Ћосић. Стартит центар Вршац, 20.09.2019.WPVS Meetup 09/19: Aleksandar Savkovic: E-commerce: automatism or humanism, Ilija Cosic: E-mail marketing on autopilot, Startit center Vrsac, 20.09.2019.03:00
Предавач на конференцији пројекта „Преко знања до посла и паметног развоја Баната“, конференцијска сала библиотеке Универзитета Политехника, Темишвар, Romania, 27.09.2019. 🌍Lecturer on Launching Conference of the project “Through knowledge to business and smart development of Banat”, Conference Hall of the Library of Polytechnic University of Timisoara, Romania, 27.09.2019. 🌍08:00
ВПВШ радионица: Направите сајт и веб продавницу без трунке кодирања, Мирослав Остојић, Милан Милићев, Војислав Михић. Стартит центар Вршац, 28-29.09.2019.WPVS Workshop: Create a Website and Web Store without Coding, Miroslav Ostojic, Milan Milicev, Vojislav Mihic, Start Center Vrsac, 28-29.09.2019.16:00
Конференција „Годишње представљање рада Фондације Петља “, Нордеус, Нови Београд, 22.10.2019. 🌍Conference “Annual Presentation of the Loop Foundation”, Nordeus, New Belgrade, 22.10.2019. 🌍08:00
ВПВШ сусрет 10/19: Жељко Шкипић: ВордПрес мултисајт, Стартит центар Вршац, 25.10.2019.WPVS Meetup 10/19: Zeljko Skipic: WordPress Multisite, Startit Center Vrsac, 25.10.2019.02:00
Радионица о програмирању CNC машина и компјутерско управљана производња, координатор, Универзитет Политехника, Темишвар, Румунија, 22-24.11.2019. 🌍CNC Machine Programming and Computer-Controlled Manufacturing Workshop, Coordinator, Polytechnic University, Timisoara, Romania, 22-24.11.2019. 🌍24:00
Инстаграм оглашавање, Милош Стојадинов, Стартит центар Вршац, 27.11.2019.Instagram Advertising, Milos Stojadinov, Startit Center Vrsac, 27.11.2019.02:00
ВПВШ сусрет 11/19: Александар Предић: ВордПрес теме и додаци, Иван Мојсиловић: 4 корака до савршеног тима, Стартит центар Вршац, 29.11.2019.WPVS Meetup 11/19: Aleksandar Predic: WP Themes and Plugins will Get You Eventually, Ivan Mojsilovic: 4 Steps to Perfect Team, Startit Center Vrsac, 29.11.2019.03:00
Радионица о предузетништву и менаџменту, координатор, Универзитет Политехника, Темишвар, Румунија, 06-07.12.2019. 🌍Entrepreneurship and Management Workshop, Coordinator, Polytechnic University, Timisoara, Romania, 06-07.12.2019. 🌍24:00
Радионица о информационим технологијама, координатор, Универзитет Политехника, Темишвар, Румунија, 13-14.12.2019. 🌍Information Technology Workshop, Coordinator, Polytechnic University, Timisoara, Romania, 13-14.12.2019. 🌍24:00
Свечана додела награда Најбољим едукаторима Србије 2019, Клуб посланика, Београд, 21.12.2019., Удружење за подстицање предузетништва Живојин Мишић, Београд. 🌍, 🌍Awards Ceremony for the Best Educators of Serbia 2019, MPs Club, Belgrade, 21.12.2019., The Organization for Inspiring Entrepreneurship “Zivojin Misic”, Belgrade. 🌍, 🌍08:00
Радионица о 3D скенирању и штампању, координатор, Универзитет Политехника, Темишвар, Румунија, 17-18.01.2020. 🔗3D Scanning and Printing Workshop, Coordinator, Polytechnic University, Timisoara, Romania, 17-18.01.2020. 🔗24:00
Предавач на MIE Expert вебинару, онлајн, 21.05.2020., Мајкрософт Србија 🔗 🔗Lecturer at the MIE Expert Webinar, online, 21.05.2020., Microsoft Serbia 🔗 🔗04:00
ОНЛАЈН ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Collaborating and Communicating to Transform Learning Environments with Teams, Microsoft Educator Community, 20.09.2019.01:00
IPD Week September 2019, Cisco Networking Academy, Technical Field Engagement Team, 23-27.09.2019.10:00
Surf the 5 C’s with Wakelet, Microsoft Educator Community, 13.10.2019.00:45
Crafting a Collaborative Learning Environment with Class Teams, Microsoft Educator Community, 27.10.2019.01:00
Dyslexia Awareness Part 2, in Partnership with Made by Dyslexia, Microsoft Educator Community, 27.10.2019.01:00
EU Code Week – Deep Dive MOOC, 16.09.-30.10.2019., European Schoolnet Academy, 07.11.2019., European Schoolnet, European Commission, Brussels, University of Urbino25:00
The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century, 14.10.-20.11.2019., European Schoolnet Academy, 20.11.2019., European Schoolnet, European Commission, Brussels, Erasmus+, ITELab10:00
Become the Next eSafety Champion, 21.10.-27.11.2019., European Schoolnet Academy, 02.12.2019., European Schoolnet, European Commission, Brussels, Erasmus+, eSafety Label20:00
Engaging 21st Century Learners: Leveraging Squigl to Improve Student Engagement and Learning Outcomes, Microsoft Educator Community, 08.12.2019.02:00

2018-2019

ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ACCREDITED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS 51
Основе веб дизајна, креативни начин за развој ученика, електронски, 05.11.-03.12.2018., бр. 298 (2018/19), К:1, П:1, Образовно креативни центар, Бор. 🌍, 🌍Web Design Basics, A Creative Way for Student Development, online, 05.11.-03.12.2018, No. 298 (2018/19), K: 1, P: 1, Educational Creative Center, Bor. 🌍, 🌍32
Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије, Економски факултет, Београд, 09.02.-10.02.2019., бр. 345 (2018/19), К:1, П:3, Друштво математичара Србије, Београд 🔗 State Seminar of the Serbian Mathematicians Society on Teaching Mathematics and Computer Science, Faculty of Economics, Belgrade, 09.02.-10.02.2019, no. 345 (2018/19), K: 1, P: 3, Serbian Mathematicians Society, Belgrade 🔗 16
Настава о отвореним подацима, трибина, електронски, 02-03.03.2019., кôд 297, Центар за образовне технологије Западни Балкан, Београд.Teaching Open Data, online, 02-03.03.2019, Code 297, Center for Educational Technology Western Balkans, Belgrade2
У сусрет квалитетном и иновативном образовању, конференција, Девана, Београд, 23.06.2019., кôд 356, Удружење за подстицање предузетништва Живојин Мишић, Београд.Towards Quality and Innovative Education, Conference, Devana, Belgrade, June 23, 2019, Code 356, The Organization for Inspiring Entrepreneurship “Zivojin Misic”, Belgrade1
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМАIMPLEMENTATION OF ACCREDITED PROGRAMS
Аутор: Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави, бр. 512 (2018/21), К:1, П:3, Зуботехничка школа, Београд 🔗 Author: Basic Tools of the Smart Board and Possibilities of its Application in Teaching, No. 512 (2018/21), K:1, P:3, School of Dental Medicine, Belgrade 🔗 /
Предавач: Државни семинар о настави математике и рачунарства, Економски факултет, Београд, 09.02.-10.02.2019., бр. 345 (2018/19), К:1, П:3, Друштво математичара Србије, Београд 🔗Lecturer: State Seminar on the Teaching of Mathematics and Computer Science, Faculty of Economics, Belgrade, 09.02.-10.02.2019, no. 345 (2018/19), K: 1, P: 3, Society of Mathematicians of Serbia, Belgrade 🔗 /
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА PROJECT IMPLEMENTATION
Припрема IPA CBC пројекта „Преко знања до посла и паметног развоја Баната“, кôд: RORS-394, 2018/2019, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац и Универзитет Политехника, ТемишварPreparation of IPA CBC project “Through knowledge to business and smart development of Banat”, code: RORS-394, 2018/2019, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac and Polytechnic University of Timisoara3M
Припрема IPA CBC пројекта „Услуге е-подршке за каријерно и професионално саветовање младих који улазе на тржиште рада“, RORS-406, 2018/2019, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац и Универзитет Вест, ТемишварPreparation of IPA CBC project “e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, code: RORS-406, 2018/2019, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac and West University of Timisoara3M
Члан комисије за избор Најбољих едукатора Србије 2018, 01.07.-27.12.2018., Удружење за подстицање предузетништва Живојин Мишић, БеоградMember of the Committee for the selection of Best Educators of Serbia 2018, 01.07.-27.12.2018, The Organization for Inspiring Entrepreneurship “Zivojin Misic”, Belgrade5M
Координатор за предузетништво на пројекту у оквиру Interreg-ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија „Путем знања до посла и паметног развоја Баната“, кôд: RORS-394, од 27.06.2019. до 26.06.2020. 🌍Coordinator for Entrepreneurship on Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia project “Through knowledge to business and smart development of Banat”, code: RORS-394, from 27.06.2019. to 26.06.2020. 🌍1Y
КОНКУРСИ, ПУБЛИКАЦИЈЕ И НАГРАДЕ COMPETITIONS, PUBLICATIONS AND AWARDS
Мајкрософт Иновативни Експерт Едукатор 2018-2019, Заједница Мајкрософт едукатора, 15.07.2018.Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019, Microsoft Educator Community, 15.07.2018.
Водећи наставник у оквиру Европске недеље програмирања 2018, 26.09.2018., Европска комисија, Амбасадори Европске недеље програмирањаLeading Teacher of Serbia of the EU Code Week 2018, 26.09.2018., European Commission, EU Code Week Ambassadors
Сертификат о изврсности у програмерској писмености, 2018 ЕУ изазов, ДГ конект, Европска комисијаCertificate of Excellence in Coding Literacy, 2018 EU Code Week 4 All Challenge, DG Connect, European Commision
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМА STUDENT COMPETITIONS AND ACTIVITIES WITH STUDENTS
Стручна посета: студио Флет Хил Гејмс и представљање ВР, ученици одељења I2, Стартит центар Вршац, 21.09.2018.Professional Visit: Flat Hill Games Studio and VR Showcase Event, Students from I2 class, Startit Center Vrsac, 21.09.2018.03:00
Реализатор испита за Пасош предузетничких вештина, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 25.09.2018. Достигнућа младих у СрбијиEntrepreneurial Skills Pass Examiner, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 25.09.2018. Junior Achievement Serbia. 02:00
Реализатор догађаја у оквиру Европске недеље програмирања, ученици основних школа и ученици одељења I2, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 08-19.10.2018., Европска комисијаEurope Code Week 2018 Event Organizer, Elementary Schools Students and Students from I2 Class, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 08-19.10.2018, Europe Code Week Ambassadors, European Commission08:00
Стручна посета и организација волонтера на Конференцији ВВвршац 2018, ученици одељења I2, II5, IV5, Конгресна дворана Центра Миленијум, Вршац, 26-28.10.2018. Вршачка онлајн заједницаProfessional Visit and Volunteer Organization on WWVrsac 2018 Conference, Students from I2, II5 and IV5, Millennium Center Congress Hall, Vrsac, 26-28.10.2018. Vrsac Online Community (VOZ)08:00
Стручна посета: Енигма, дешифровати победу, ученици одељења I2, Културни Центар, Вршац, 14.11.2018., Амбасада Републике Пољске у БеоградуExpert visit: Enigma, Deciphering Victory, Students of I2, Cultural Center, Vrsac, November 14, 2018, Embassy of the Republic of Poland in Belgrade02:00
Стручна посета: Магични свет науке и технике, ученици одељења I2, Културни Центар, Вршац, 16.11.2018., Град ВршацExpert visit: Magical World of Science and Technology, students of I2, Cultural Center, Vrsac, 16.11.2018, City of Vrsac02:00
Ментор на школском Такмичењу Дабар, ученице одељења I2, I5, II5, IV2 и IV5, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 19-23.11.2018., Информационе технологије – удружење професора СрбијеMentor at the Beaver School Competition, students from I2, I5, II5, IV2 and IV5, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 18-22.11.2019, Information Technology – Association of Professors of Serbia. 10:00
Реализатор догађаја у оквиру Сата програмирања 2018, ученици одељења I2, I5, II5 и IV2, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 03-09.12.2018., code.orgLecturer within the Hour of Code 2018, students of I2, I5, II5 and IV2, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 03-10912.2018, code.org 08:00
Реализатор наставе програмирања мобилних апликација, ученици првих разреда Школског центра „Никола Тесла“ и Гимназије „Борислав Петров Браца“, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 19.01.2019.Lecturer on Mobile Application Development, I grade students of School Center “Nikola Tesla” and Grammar School “Borislav Petrov Braca”, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 19.01.2019.08:00
Ментор на Регионалном такмичењу ученичких компанија, ученичка компанија Еду Дата, Тржни центар Big, Нови Сад, 20.03.2019., Достигнућа младих у Србији.Mentor at Regional Student Companies Competition, Student Company Edu Data, Shopping Center Big, Novi Sad, 20.03.2019, Junior Achievements in Serbia.08:00
Стручна посета: Недеља женских прича о ИТ-у. ученице одељења I2, Microsoft Development Center Serbia, Нови Београд, 09.04.2019., Фондација Петља, Microsoft Development Center SerbiaProfessional Visit: DigiGirlz, The Week of Girl Stories in IT, I2 female students, Microsoft Development Center Serbia, New Belgrade, 04.09.2019., Loop Foundation, Microsoft Development Center Serbia08:00
Ментор на Такмичењу РАФ Изазов 2019, 10 ученика, пласман у финале: Емилија Опсеница, Валентина Бађу, Рачунарски факултет, Београд, 13.04.2019., Рачунарски факултет, Друштво математичара СрбијеMentor at the RAF Challenge 2019 Competition, ten students, two placed in the finals, Faculty of Computer Science, Belgrade, 13.04.2019., Faculty of Computer Science, Society of Mathematicians of Serbia08:00
Ментор на Такмичењу у изради инфографика, 6 ученика, пласман у финале и I награда: Емилија Опсеница, Анастасиа Кнежевић, Научно технолошки парк, Београд, 23.05.2019., Центар за образовне технологије Западни БалканMentor at the Infographics Design Competition, 6 students, First Prize, Science and Technology Park, Belgrade, 23.05.2019., Center for Educational Technology Western Balkans08:00
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА OTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Чисте технологије: Како доћи до првих средстава? Иван Калц, Немања Миловић. Стартит центар Вршац, 06.09.2018.CleanTech Meetup: How to get the first funds? Ivan Kalc, Nemanja Milovic. Startit Center Vrsac, 06.09.2018.02:00
ВПВШ сусрет 09/18, 10 фриленсерских заповести, Владимир Пандуров. 7x Контакт Форма 7, Немања Цимбаљевић. Стартит центар Вршац, 14.09.2018.WordPress Meetup 09/18, 10 Freelancing Commandments, Vladimir Pandurov. 7x Contact Form 7, Nemanja Cimbaljevic. Startit Center Vrsac, 14.09.2018.03:00
ВР представљање, Флет Хил Гејмс, Адријан Ђура. Стартит центар Вршац, 21.09.2018.VR Showcase, Flat Hill Games studio, Adrijan Djura, Startit Center Vrsac, 21.09.2018.03:00
Како зарадити новац преко YouTube канала? Филип Шари. Стартит центар Вршац, 28.09.2018.How to make money through YouTube channel? Filip Sari, Startit Center Vrsac, 28.09.2018.02:00
Компоновање филмске музике као фриленсинг, Александар Завишин. Стартит центар Вршац, 09.10.2018.Composing film music as freelancing, Aleksandar Zavisin, Startit Center Vrsac, 09.10.2018.02:00
Ентерпрајз решења за дата центре, партнерски састанак, Дата центар ХајТим, Хотел Србија, Вршац, 12.10.2018.HP Enterprise Data Center Solutions, Partner Meeting, HiTeam Data Center and Hotel Srbija, Vrsac, 12.10.2018., HiTeam LTD04:00
ФАБНовиСад Пилот, Ректорат Универзитета у Новом Саду, 13.-14.10.2018., Фаб иницијатива, иДЕАлаб, Удружење Мејкер Нови СадFABNoviSad Pilot, Rectorate of the University of Novi Sad, 13-14.10.2018, Fab Initiative, iDEAlab, Association Maker Novi Sad16:00
ВПВШ сусрет 10/18, ВордПрес делиције на вршачки начин, Жива Милошевић. Како до европске зараде у Србији, Елизабета Станимиров. Стартит центар Вршац, 19.10.2018.WordPress Meetup 10/18, WordPress Delicacies in a Vrsac Manner, Ziva Milosevic. How to reach European Earnings in Serbia, Elizabeta Stanimirov. Startit Center Vrsac, 19.10.2018.03:00
Пут до предузетничког размишљања, Жељко Црњаковић. Стартит центар Вршац, 25.10.2018.The Road to Entrepreneurial Thinking, Zeljko Crnjakovic. Startit Center Vrsac, 25.10.2018.02:00
Конференција ВВвршац 2018, Центар Миленијум, Вршац, 26-28.10.2018., Вршачка Онлајн Заједница (ВОЗ)Conference WWVrsac 2018, Millennium Center, Vrsac, 26-28.10.2018., Vrsac Online Community24:00
Обука за тренере за Мајкрософт Офис 365 за Образовање, Гимназија „Борислав Петров Браца“, Вршац, 30.10.2018., Покрајински секретаријат за образовање, Нови СадInstructors Training for Microsoft Office 365 Education, High School “Borislav Petrov Braca”, Vrsac, 30.10.2018., Provincial Secretariat for Education, Novi Sad08:00
Фотографије уз кафу: сток фотографија и приче искусних фотографа, Јасмина Пилиповић, Слободан Куневски. Стартит центар Вршац, 09.11.2018.Photos with Coffee: Stock Photos and Stories of Experienced Photographers, Jasmina Pilipovic, Slobodan Kunevski, Startit Center Vrsac, 09.11.2018.02:00
Како живети и радити као дигитални номад? Аница Петровић, Стартит центар Вршац, 22.11.2018.How to Live and Work as a Digital Nomad? Anica Petrovic. Startit Center Vrsac, 22.11.2018.02:00
ВПВШ сусрет 11/18, Безбедност у Оријент експресу, једна детективска прича, Игор Хрчек. И дизајнери могу да победе у Кану, Славиша Савић. Стартит центар Вршац, 23.11.2018.WordPress Meetup 11/18, Security in the Orient Express, One Detective Story, Igor Hrcek. Designers Can Win in Cannes Too, Slavisa Savic. Startit Center Vrsac, 23.11.2018.03:00
Предавање о болести зависности од дрога, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 27.11.2018.Lecture on Drug Addictions, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 27.11.2018.02:00
(Не)сигурности и нови стандарди интернет плаћања, Ђорђе Антал. Стартит центар Вршац, 06.12.2018.(In)Security and the New Internet Payment Standards, Djordje Antal. Startit Center Vrsac, 06.12.2018.02:00
Најважнији СЕО аспекти и њихова примена у пракси, Горан Кезић, Младен Максић. Стартит центар Вршац, 21.12.2018.The Most Important SEO Aspects and Their Application in Practice, Goran Kezic, Mladen Maksic. Startit Center Vrsac, 21.12.2018.02:00
Свечана додела награда Најбољим едукаторима Србије 2018, Хотел Москва, Београд, 27.12.2018. Удружења за подстицање предузетништва Живојин МишићAwards Ceremony for the Best Educators of Serbia 2018, Hotel Moscow, Belgrade, 27.12.2018. The Organization for Inspiring Entrepreneurship “Zivojin Misic”, Belgrade08:00
Предавач на радионици „Наставници на интернету 2019. године“, Хотел Москва, Београд, 27.12.2018. Удружења за подстицање предузетништва Живојин МишићLecturer at the Workshop “Teachers on the Internet in 2019”, Hotel Moscow, Belgrade, 27.12.2018. The Organization for Inspiring Entrepreneurship “Zivojin Misic”, Belgrade08:00
ВПВШ сусрет 12/18, Емеритус забава, дружење и панел са предавачима. Стартит центар Вршац, 28.12.2018.WordPress Meetup 12/18, Emeritus Party, Networking and a Presenters Panel. Startit Center Vrsac, 28.12.2018.03:00
Како одабрати одговарајући стил обраде у зависности од примене? Бранислав Ненин. Стартит центар Вршац, 11.01.2019.How to Choose the Appropriate Processing Style Depending on the Application? Branislav Nenin. Startit Center Vrsac, 11.01.2019.02:00
ВПВШ сусрет 01/19, Како живети од ВордПреса, Слободан Мирић. Стартит центар Вршац, 25.01.2019.WordPress Meetup 01/19, How to Make a Living From WordPress, Slobodan Miric. Startit Center Vrsac, 25.01.2019.02:00
Двадесет начина како да зарадите од веб сајта, Милан Милићев. Стартит центар Вршац, 07.02.2019.Twenty Ways to Make Money From a Website, Milan Milic. Startit Center Vrsac, 07.02.2019.02:00
Како да самостално научите веб програмирање, Петар Петровић. Стартит центар Вршац, 12.02.2019.How to Independently Learn Web Programming, Petar Petrovic. Startit Center Vrsac, 12.02.2019.02:00
Излазак из зоне комфора и Флоу, Слобода Катанић, Стартит центар Вршац, 19.02.2019.Exit From the Comfort Zone and Flow, Sloboda Katanic, Startit Center Vrsac, 19.02.2019.02:00
ВПВШ сусрет 02/19, Криејтас ВП тема, Драган Тодоровић. Снага заједнице, Владимир Ковач. Стартит центар Вршац, 22.02.2019.WordPress Meetup 02/19, Creatus WP Theme, Dragan Todorovic. Community Strength, Vladimir Kovac. Startit Center Vrsac, 22.02.2019.03:00
ВПВШ сусрет 03/19, Јоаст СЕО, комфорно креирање контента, Мирјана Илић. Љубинка сине, иде тата у маркетинг, Невена Јовановић. Стартит центар Вршац, 22.03.2019.WordPress Meetup 03/19: Yoast SEO, Comfortable Content Creation, Mirjana Ilic. Ljubinka son, Dad is Going in Marketing, Nevena Jovanovic. Startit Center Vrsac, 22.03.2019.03:00
ВПВШ сусрет 04/19, Докер у ВордПрес развоју, Младен Ђурић. Брендинг за сваку прилику, Лана Сандић. Стартит центар Вршац, 12.04.2019.WordPress Meetup 04/19: Docker in WordPress Development, Mladen Djuric. Branding for Every Occasion, Lana Sandic. Startit Center Vrsac, 12.04.2019.03:00
ВПВШ сусрет 05/19, Панел дискусија „ВордКампови“, Милан Ђорђевић. Стартит центар Вршац, 24.05.2019.WordPress Meetup 05/19: Panel discussion “WordCamps”, Milan Djordjevic, Startit Center Vrsac, 24.05.2019.02:00
Конференција Гикстон Хирос приче, Стартит центар Вршац, 26.05.2019.Conference Geekstone Heroes Talks, Startit Center Vrsac, 26.05.2019. Geekstone, Vega IT.08:00
Конференција РИСК 2019 Србија, Хотел Радисон Стари Млин, Београд, 29.05.2019.Conference RISK 2019 Serbia, Radisson Collection Hotel Old Mill, Belgrade, 29.05.2019. REAL Security LTD, Maribor, Slovenia.08:00
Како да паметно продајете онлајн? Дин Локхард. Стартит центар Вршац, 11.06.2019.How to Sell Smart Online? Dean Lockhard. Startit Center Vrsac, 11.06.2019.02:00
Тренинг за учеснике ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, Општина Вршац, 19.06.2019., Заједнички секретаријат Темишвар, експерти управљачког и националних органаInterreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia Participants Training, Municipality of Vrsac, 19.06.2019, Joint Secretariat Timisoara, Managing Authority and National Authority experts03:00
ВПВШ сусрет 06/19, ВуКомерц, савети, трикови и додаци, Милан Милићев. Шта следи након ВуКомерц сајта, Бојан Крстић. Стартит центар Вршац, 28.06.2019.WordPress Meetup 06/19: WooCommerce, Tips, Tricks & Plugins, Milan Milicev. What Comes After the WooCommerce Site, Bojan Krstic. Startit Center Vrsac, 28.06.2019.03:00
Обука за коришћење есДневника, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 01-02.07.2019.esDnevnik Training, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 01-02.07.2019.02:00
Како покренути и водити стартап из Србије? Ненад Николин, Никола Крстић. Стартит центар Вршац, 05.07.2019.How to Start and Run a Startup From Serbia? Nenad Nikolin, Nikola Krstic. Startit Center Vrsac, 05.07.2019.02:00
ВПВШ летњи сусрет 2019, Вршачко језеро, 26.07.2019.WPVS Summer 2019 Meetup, Vrsac Lake, 26.07.2019.03:00
Како смо стигли на Сиграф 2019? Дарио Манеску. Стартит центар Вршац, 31.07.2019.How Did We Ended Up at Siggraph 2019? Dario Manescu. Startit Center Vrsac, 31.07.2019.02:00
Енглески + интернет = бизнис, Александар Лаурић, Стартит центар Вршац, 31.08.2019.English + Internet = Business, Aleksandar Lauric. Startit Center Vrsac, 31.07.2019.02:00
ОНЛАЈН ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Presentation Design 101: How to create visual slides with impact, Microsoft Educator Community, 15.09.2018.05:00
Managing class workflow with Microsoft Teams, Microsoft Educator Community, 15.09.2018.01:00
IPD Week, September 2018, 17.-21.09.2018., Technical Field Engagement Team, Cisco Networking Academy.12:00
Service learning in action with WE Schools, Microsoft Educator Community, 25.09.2018.01:00
CLP: Advanced Programming in C, 11.10.2018., Cisco Networking Academy and C++ Institute Online Course.70:00
Ohbot – Using coding to control a physical device, Microsoft Educator Community, 30.10.2018.01:00
Microsoft Teams Course 1: All about Teams (presenter-led training), Microsoft Educator Community, Online, 30.10.2018.02:00
Minecraft Hour of Code: Facilitator Training, Microsoft Educator Community, 02.11.2018.01:00
STEAM Integration with Minecraft, Microsoft Educator Community, Online, 02.11.2018.01:00
Minecraft and Redstone, Microsoft Educator Community, 02.11.2018.01:00
Building Blocks of Code 1, Microsoft Educator Community, 02.11.2018.01:00
Building Blocks of Code 2, Microsoft Educator Community, 02.11.2018.01:00
Microsoft Teams Course 2: Let’s share (presenter-led training), Microsoft Educator Community, 02.11.2018.02:00
Microsoft Teams Course 3: Working with students (presenter-led training), 02.11.2018.02:00
Microsoft Teams Course 4: Assignments and feedback (presenter-led training), 02.11.2018.02:00
Microsoft Teams Course 5: Class Notebook in Microsoft Teams (presenter-led training), 07.11.2018.02:00
Literacy Tools for Inclusive Classrooms (presenter-led training), Microsoft Educator Community, 07.11.2018.04:00
Interactive Instructional Tools for Inclusive Classrooms (presenter-led training), Microsoft Educator Community, 07.11.2018.08:00
Mobile Tools for Inclusive Classrooms (presenter-led training), Microsoft Educator Community, 07.11.2018.01:15
Introduction to Packet Tracer, Cisco Networking Academy, 10.11.2018.10:00
Introduction to Paint 3D, Microsoft Educator Community, 10.11.2018.01:30
First Steps into Artificial Intelligence, Microsoft Educator Community, 10.11.2018.01:00
Get Active: Reimagining Learning Spaces for Student Success, Microsoft Educator Community, 10.11.2018.01:00
Embracing Language Diversity in Your Classroom, Teacher Academy, 24.09.-31.10.2018., School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission, Brussels, ERASMUS+, 12.11.2018.16:00
My Minecraft Journey Lesson Two: World Setup, Lesson One: Installation & Settings, Microsoft Educator Community, 16.11.2018.01:00
My Minecraft Journey Lesson Four: Multiplayer, Lesson Three: Controls & Crafting, Microsoft Educator Community, 16.11.2018.01:00
My Minecraft Journey Lesson Six: Classroom Management, Lesson Five: Classroom Mode, Microsoft Educator Community, 17.11.2018.01:00
My Minecraft Journey Lesson Eight: Example Minecraft Lesson, Lesson Seven: Be a Minecraft Player, Microsoft Educator Community, 17.11.2018.01:00
My Minecraft Journey, Lesson Ten: Code Builder, Lesson Nine: Slash Commands, Microsoft Educator Community, 17.11.2018.01:00
Reimagine the writing process with Microsoft in Education, Microsoft Educator Community, 22.11.2018.01:00
IPD Week, November 2018, 26.-30.11.2018., Technical Field Engagement Team, Cisco Networking Academy.08:00
Supporting Special Educational Needs in Every Classroom, Teacher Academy, 15.10.-21.11.2018., School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission, ERASMUS+, Brussels, 03.12.2018.16:00
STEM Is Everywhere! European Schoolnet Academy, 29.10.-05.12.2018., Scientix, European Schoolnet, Brussels, 17.12.2018.17:00
STEM Level I, 25.01.2019., Microsoft Educator Community08:00
STEM Level II, 25.01.2019., Microsoft Educator Community11:00
STEM Level III, 25.01.2019., Microsoft Educator Community04:15
OneNote Teacher Academy, 04.02.2019., Microsoft Educator Community04:30
Office 365 Teacher Academy, 04.02.2019., Microsoft Educator Community11:45
Dyslexia Awareness: In partnership with Made by Dyslexia, 17.02.2019., Microsoft Educator Community01:00
Inclusive Classroom Learning Path, 19.02.2019., Microsoft Educator Community11:00
IPD Week, February 2019, 25.02.-01.03.2019., Technical Field Engagement Team, Cisco Networking Academy08:00
Microsoft K-12 Education Transformation Framework: Intelligent environments, 02.03.2019., Microsoft Educator Community04:00
Microsoft K-12 Education Transformation Framework: Technology blueprint, 02.03.2019., Microsoft Educator Community04:00
Talent Bridge Career Preparation, April 2019, Cisco Networking Academy Talent Bridge08:00
Girls in STEM – Closing the STEM Gap, 04.04.2019., Microsoft Educator Community01:00
IoT Fundamentals: Hackathon Playbook, 07.05.2019., Cisco Networking Academy30:00
IPD Week, May 2019, 13.05.-17.05.2019., Technical Field Engagement Team, Cisco Networking Academy08:00
PCAP: Programming Essentials in Python, 18.05.2019., Cisco Networking Academy and OpenEDG Python Institute70:00
CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks, Instructor Training, 29.06.2019., Cisco Networking Academy (w/ Letters of Merit)70:00
EU Code Week – Icebreaker MOOC, European Schoolnet Academy, 03-26.06.2019., European Schoolnet, Brussels, 08.07.2019.05:00
Build a school to career pipeline with esports and gaming concepts, 21.07.2019., Microsoft Educator Community01:00
Engage and Amplify with Flipgrid, 21.07.2019., Microsoft Educator Community01:00
Microsoft Innovative Educator Expert 2019-2020, Microsoft Educator Community, 13.08.2019./
WE Schools Tech for Good, 13.08.2019., Microsoft Educator Community01:00
Service Learning in Action with WE Schools, 20.08.2019., Microsoft Educator Community01:00
Collaborative classes with Microsoft Teams for higher education, 29.08.2019., Microsoft Educator Community01:00
WE Schools Service Learning 101, 29.08.2019., Microsoft Educator Community01:00

2017-2018

ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАACCREDITED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS44
Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима за коришћење Интернета, бр. 233 (2017/18), К:4, П:1, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 22.09.-20.10.2017., Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградTeacher education for the use of online training according to European ECDL standards for the use of Internet, No. 233 (2017/18), K:4, P:1, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 22.09.-20.10.2017., JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade20
Државни семинар Друштва математичара Србије, Економски факултет, Београд, 10.02.-11.02.2018., бр. 242 (2017/18), К:1, П:1, Друштво математичара Србије, БеоградState Seminar of the Serbian Mathematicians Society, Faculty of Economics, Belgrade, 10.02.-11.02.2018. No. 242 (2017/18), K:1, P:1, Serbian Mathematicians Society, Belgrade16
eTwinning за почетнике – први кораци, бр. 373 (2017/18), К:2, П:1, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 18.04.2018., Фондација Темпус, Београд 🌍eTwinning for Beginners – First Steps, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 18.04.2018., No. 373 (2017/18), K:2, P:1, Tempus Foundation, Belgrade 🌍8
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМАIMPLEMENTATION OF ACCREDITED PROGRAMS
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за базе података, бр. 215 (2016/18), К:2, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for a database program, No. 215 (2016/18), K:2, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade/
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за обраду текста, бр. 216 (2016/18), К:2, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for a word processing program, No. 216 (2016/18), K:2, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade/
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за презентације, бр. 217 (2016/18), К:2, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for a presentation program, No. 217 (2016/18), K:2, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade /
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за табеларне калкулације, бр. 218 (2016/18), К:2, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for a spreadsheet calculation program, No. 218 (2016/18), K:2, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade/
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима за коришћење Интернета, бр. 233 (2017/18), К:4, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for for the use of Internet, No. 233 (2016/18), K:4, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade /
Предавач: Државни семинар Друштва математичара Србије, К:1, П:1, бр. 242 (2017/18), Економски факултет, Београд, 10.02.-11.02.2018., Друштво математичара Србије, Београд Lecturer: State Seminar of the Serbian Mathematicians Society, No.  242 (2017/18), K:1, P:1, Faculty of Economics, Belgrade, 10.02.-11.02.2018., Serbian Mathematicians Society, Belgrade /
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТАPROJECT IMPLEMENTATION
ИТ координатор у оквиру пројекта OECD/PISA Srbija 2018, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 2017/2018 ПИСА Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду.IT Coordinator within the OECD/PISA Serbia 2018 Project, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 2017/2018, PISA Serbia, Ministry of Education, Science and Technological Development, Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, Belgrade.
КОНКУРСИ, ПУБЛИКАЦИЈЕ И НАГРАДЕCOMPETITIONS, PUBLICATIONS AND AWARDS
Сертификат о изврсности у програмерској писмености, 2017 ЕУ изазов, ДГ конект, Европска комисијаCertificate of Excellence in Coding Literacy, 2017 EU Code Week 4 All Challenge, DG Connect, European Commision
Најбољи едукатор Србије 2017, Клуб посланика, Београд, 13.12.2017., Удружење за подстицање предузетништва Живојин Мишић, БеоградBest Educator of Serbia 2017, MPs Club, Belgrade, 13.12.2017., The Organization for Inspiring Entrepreneurship “Zivojin Misic”, Belgrade
Награда за ЈЕДНУ ГОДИНУ активног учешћа и рада у Циско Нетворкинг Академији, мај 2018.Academy Years of Service Award, for ONE YEAR of active participation and service in Cisco Networking Academy, May 2018.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМАSTUDENT COMPETITIONS AND ACTIVITIES WITH STUDENTS
Реализатор догађаја у оквиру Европске недеље програмирања, ученици основних и средњих школа, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 09-11.10.2017., Европска комисијаEvent Organizer and Workshop Lecturer During Europe Code Week 2017, for Elementary and High School Students, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 09-11.10.2017., European Commission 08:00
Представљање компаније Шнајдер Електрик ДМС НС и програма за ученике, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 25.10.2017.Presentation of Schneider Electric DMS NS company and student programs, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 25.10.2017. 02:00
Стручна посета и организација волонтера на конференцији ВВвршац 2017, Конгресна дворана Центра Миленијум, Вршац, 27-29.10.2017., Вршачка онлајн заједницаProfessional Visit and Volunteer Organization on WWVrsac 2017 Conference, Millennium Center Congress Hall, Vršac, 27-29.10.2017., Vrsac Online Community08:00
Реализатор догађаја у оквиру НСА Сајбер Дана, Недеља каријера у пољу сајбер безбедности, 14.11.2017., Национална агенција за безбедност, ЛајфЏурниEvent Organizer and Workshop Lecturer During NSA Day of Cyber, Cybersecurity Career Awareness Week, 14.11.2017., National Security Agency, LifeJourney 08:00
Ментор на школском Такмичењу Дабар, ученице одељења I3, I5, II5, III5 и IV2, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 20-24.11.2017., Информационе технологије – удружење професора СрбијеMentor at the Beaver School Competition, students from I3, I5, II5, III5 и IV2, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 20-24.11.2017, Information Technology – Association of Professors of Serbia10:00
Мини Стартап Академија, Стартит центар Вршац, ученици Милица Ђолић и Филип Миличић, 16-17.11.2017., Стартит, СЕЕ ИКТ, ГИЗMini Startup Academy, Startit Center Vrsac, Students Milica Djolic and Filip Milicic, 16-17.11.2017., Startit, SEE ICT, GIZ GmbH 16:00
Реализатор догађаја у оквиру Сата програмирања 2017, ученици одељења I5, II5, III5 и IV2, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 03-04-08.12.2017., code.orgHour of Code – Event Organizer and Workshop Lecturer During Computer Science Education Week, School Center “Nikola Tesla”, Vršac, 04-08.12.2017., code.org08:00
Ментор на такмичењу ФИМЕК награђује знање 2018, ученица Елена Стојковски, ФИМЕК, Нови Сад, 01.02.2018.Mentor at the FIMEK awards knowledge 2018 competition, student Elena Stojkovski, FIMEK, Novi Sad, 01.02.2018.08:00
Сајам образовања „Путокази“, излагач на штанду Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Новосадски сајам, 09.03.2018. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Покрајински секретаријат за образовањеEducation Fair “Road signs”, exhibitor at the booth of the Ministry of Education, Science and Technological Development, Novi Sad Fair, 09.03.2018., Ministry of Education, Science and Technological Development, Provincial Secretariat for Education 08:00
Реализатор такмичења Европски квиз новца, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 16.03.2018., Удружење банака Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развојаImplementer of the European Money Quiz Competition, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 16.03.2018., Association of Banks of Serbia, Ministry of Education, Science and Technological Development02:00
Ментор на такмичењу RAF Challenge 2018, пласман у финале: Јелена Јанков и Милица Павлов, Рачунарски факултет, Београд, 17.03.2018., Рачунарски факултет, Друштво математичара СрбијеMentor at RAF Challenge 2018 Competition, placement in the finals: students Jelena Jankov and Milica Pavlov, Faculty of Computer Science, Belgrade, 17.03.2018., Faculty of Computer Science, Serbian Mathematicians Society08:00
Ментор на Регионалном такмичењу ученичких компанија, ученици Милица Ђолић, Елена Стојковски, Филип Миличић и Илија Маравић, 1. место, Нови Сад, 22.03.2018., Достигнућа младих у СрбијиMentor at the Regional Student Companies Competition, students Milica Djolic, Elena Stojkovski, Filip Milicic and Ilija Maravic, 1st place, Novi Sad, March 22, 2018, Junior Achievements in Serbia08:00
Ментор на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију 2018, ученици Милица Ђолић, Елена Стојковски, Филип Миличић и Илија Маравић, 20.04.2018.Mentor at the Competition for the Best Technology Innovation 2018, students Milica Djolic, Elena Stojkovski, Filip Milicic and Ilija Maravic, 20.04.2018.08:00
Ментор на Националном такмичењу најбољих ученичких компанија Србије, ученици Милица Ђолић, Елена Стојковски, Филип Миличић и Илија Маравић, 5. место, Београд, 13-15.05.2018., Достигнућа младих у СрбијиMentor at the National Competition of the Best Student Companies of Serbia, students Milica Djolic, Elena Stojkovski, Filip Milicic and Ilija Maravic, 5th place, Belgrade, 13-15.05.2018., Junior Achievements in Serbia24:00
ИТ координатор ПИСА тестирања ученика, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 17-18.05.2018., ПИСА Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Институт за психологијуIT Coordinator fор PISA Student Assessment, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 17-18.05.2018., PISA Serbia, Ministry of Education, Science and Technological Development, Institute of Psychology16:00
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАOTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Знам да можемо да градимо локално, стрим уживо у Стартит центру Вршац, 27.09.2019.I Know We Can Build a Local, Live Stream in Startit Center Vrsac, 27.09.2017.02:00
Представљање ВордПрес академије, Александар Савковић, Стартит центар, Вршац, 05.10.2017.Presentation of WordPress Academy, Aleksandar Savkovic, Startit Center, Vrsac, 05.10.2017.02:00
Мајкрософт ЕДУ Синергија 2017, конференција, Факултет организационих наука, Београд, 26.10.2017., Мајкрософт СрбијаMicrosoft EDU Synergy 2017, Conference, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 26.10.2017., Microsoft Serbia08:00
ВВвршац 2017 конференција, Конгресна дворана Центра Миленијум, Вршац, 27-29.10.2017., Вршачка онлајн заједница WWVrsac 2017 Conference, Millennium Center Congress Hall, Vrsac, 27-29.10.2017., Vrsac Online Community24:00
Регионална ЕЦДЛ конференција, Конгресна сала Привредне коморе Србије, 10.11.2017., Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, Регионална ЕЦДЛ канцеларија Београд Regional ECDL Conference, Congress Hall of Serbian Chamber of Commerce, 10.11.2017., JISA – Union of ICT Societies, Serbia, Regional ECDL Office, Belgrade08:00
Мини Стартап Академија, Стартит центар Вршац, 16-17.11.2017., Стартит, СЕЕ ИКТ, ГИЗ Mini Startup Academy, Startit Center, Vrsac, 16-17.11.2017., Startit, SEE ICT, GIZ GmbH16:00
Како до посла у три корака, Тања Младеновић, Дино Кукић, Стартит центар, Вршац, 30.11.2017.How to get a job in three steps, Tanja Mladenovic, Dino Kukic, Startit Center, Vrsac, 30.11.2017.02:00
Свечана додела награда Најбољим едукаторима Србије 2017, Клуб посланика, Београд, 13.12.2017., Удружење за подстицање предузетништва Живојин Мишић, Београд Awards Ceremony for the Best Educators of Serbia 2017, MPs Club, Belgrade, 13.12.2017., The Organization for Inspiring Entrepreneurship “Zivojin Misic”, Belgrade08:00
ХајТим партнерски скуп, Хотел Вила Брег, Вршац 18.12.2017.HiTeam Partners Meeting, Hotel Vila Breg, Vrsac, 18.12.2017.08:00
ВПВШ сусрет 12/17, дружење и панел са предавачима, Стартит центар, Вршац, 22.12.2017.WPVS Meetup 12/17, networking and a panel with lecturers, Startit Center, Vrsac, 22.12.2017.03:00
Циско Спарк у образовању, стручни скуп, Циско Србија, Београд, 26.01.2018., Циско СрбијаCisco Spark in Education, Expert Meeting, Cisco Serbia, Belgrade, 26.01.2018., Cisco Serbia08:00
Обука у оквиру пројекта OECD/PISA Srbija 2018, IT координатор, Техничка школа „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад, 23.03.2018. године, PISA Србија, Покрајински секретаријат за образовање OECD/PISA Serbia 2018 Training, IT Coordinator, Technical School “Mileva Maric – Einstein”, Novi Sad, 23.03.2018., PISA Serbia, Provincial Secretariat for Education08:00
ОНЛАЈН ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Working with a Visual Learning Tool (Sensavis), Microsoft Educator Community, 02.10.2017.01:00
Best Practices for Building a New Data Center, Schneider Electric, 15.10.2017.01:00
Designing and Building Telecom Networks: A Case Study, Schneider Electric, 15.10.2017.01:00
Security Management: Is the Cloud a Viable Option? Schneider Electric, 15.10.2017.01:00
Services for the Next Generation Data Centers, Schneider Electric, 15.10.2017.01:00
How to Infuse Computational Thinking in your Teaching with Maker Challenges, Microsoft Educator Community, 18.10.2017.01:00
Teach Student-Led Computer Science Advocacy, Microsoft Educator Community, 28.10.2017.01:00
Introduction to Packet Tracer, Cisco Networking Academy, 02.11.2017. 10:00
IoT Fundamentals: Connecting Things, Cisco Networking Academy Instructor Training, 05.11.2017.50:00
IoT Fundamentals: Big Data & Analytics, Cisco Networking Academy Instructor Training, 06.11.2017.50:00
Microsoft Forms: Creating Authentic Assessments, Microsoft Educator Community, 11.11.2017.01:00
Streamline Efficiency with Office 365 Apps, Microsoft Educator Community, 11.11.2017.01:00
Getting Started with OneNote, Microsoft Educator Community, 11.11.2017.01:00
OneNote Class Notebook: A Teacher’s All-in-One Notebook for Students, Microsoft Educator Community, 11.11.2017.01:00
OneNote Staff Notebook: Tools for Staff Collaboration, Microsoft Educator Community, 11.11.2017.00:30
NSA Day of Cyber, Cybersecurity Career Awareness Week Program, National Security Agency, LifeJourney, 14.11.2017.03:00
Global IPD Week, February-March 2018, Technical Field Engagement Team, Cisco Networking Academy, 26.02.-02.03.2018. 07:00
Unleash Creativity with MakeCode and Minecraft: Education Edition, Microsoft Educator Community, 14.04.2018.01:00
Physical Computing for the Noncomputer Science Educator, Microsoft Educator Community, 14.04.2018.01:00
Computational Thinking and its Importance in Education, Microsoft Educator Community, 14.04.2018.01:00
LEGO MINDSTORMS Education EV3 – In the Classroom, Microsoft Educator Community, 14.04.2018. 02:00
LEGO MINDSTORMS Education EV3, Microsoft Educator Community, 18.04.2018. 02:00
Global IPD Week, May 2018, Technical Field Engagement Team, Cisco Networking Academy, 07-11.05.2018.06:00
Academy Years of Service Award, for ONE YEAR of active participation and service in Cisco Networking Academy, May 2018./
Getting Started with Azure for Education, Microsoft Educator Community, 21.06.2018.00:45
My Minecraft Journey, Microsoft Educator Community, 21.06.2018.05:00
Deploying Office 365 for Education, Microsoft Educator Community, 27.06.2018.00:45
Introduction to Cue with Microsoft MakeCode, Microsoft Educator Community, 27.06.2018.01:00
Empower Every Student with an Inclusive Classroom, Microsoft Educator Community, 27.06.2018.01:00
Deploying Cloud Ready Classroom PC’s, Microsoft Educator Community, 27.06.2018.00:30
Digital Composition & Authentic Audiences, Microsoft Educator Community, 27.06.2018.01:00
Standardization in the Data Center, Schneider Electric, 29.06.2018.01:00
Understanding Preventive Maintenance for Data Centers, Schneider Electric, 29.06.2018.01:00
Summer School 2018 – Beginner 101, Microsoft Educator Community, 30.06.2018.01:00
Summer School 2018 – Intermediate 201, Microsoft Educator Community, 30.06.2018.01:00
Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019, Microsoft Educator Community, 15.07.2018. /
Digital Storytelling with Microsoft Sway, Microsoft Educator Community, 20.07.2018.01:00
Flipped Instruction with PowerPoint Recorder, Microsoft Educator Community, 23.07.2018.01:00
CLA: Programming Essentials in C, Cisco Networking Academy and C++ Institute, 30.07.2018.70:00
Independent Learning with Math Tools in OneNote, Microsoft Educator Community, 30.07.2018.01:00
Microsoft K-12 Education Transformation Framework: Leadership and Policy, Microsoft Educator Community, 30.07.2018. 04:00
Microsoft K-12 Education Transformation Framework: Modern Teaching and Learning, Microsoft Educator Community, 30.07.2018. 04:00
Staff Teams for Effective Leadership and Saving Time, Microsoft Educator Community, 30.07.2018.01:00
Emerging Technologies Workshop: Experimenting with REST APIs using Cisco Spark, Cisco Networking Academy Instructor Training, 31.07.2018.08:00
Emerging Technologies Workshop: Network Programmability with Cisco APIC-EM, Cisco Networking Academy Instructor Training, 31.07.2018.08:00
Cisco DevNet Webinar Series, Cisco Networking Academy, 01.08.2018.10:00
Calculating Space and Power Density Requirements for Data Centers, Schneider Electric, 04.08.2018.01:00
Specifications of Data Center Power Density, Schneider Electric, 04.08.2018.01:00
IoT Fundamentals: Big Data & Analytics v2.01, Cisco Networking Academy Instructor Training, 04.08.2018.50:00
Types of Electrical Meters in Data Centers, Schneider Electric, 04.08.2018.01:00

2016-2017

ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАACCREDITED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS10
Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама, Универзитет Сингидунум – Београд, К:3, П:1, бр. 482 (2016/2018), Нови Сад, 17.12.2016.Motivating Teachers and Students to Improve the High School Education Process, Singidunum University – Belgrade, K:3, P:1, No. 482 (2016/2018), Novi Sad, December 17, 2016.8
Нове технологије у образовању, стручни скуп, Британски Савет и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Белекспоцентар, Београд, 10.02.2017.New Technologies in Education, Expert Meeting, British Council and Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Belexpocentar, Belgrade, 10.02.2017. 1
Настава програмирања у средњој школи, конференција, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Фондација Петља, Београд, 25.08.2017.Teaching programming in high school, Conference, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, The Loop Foundation, Belgrade, 25.08.2017. 1
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМАIMPLEMENTATION OF ACCREDITED PROGRAMS
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за базе података, бр. 215 (2016/18), К:2, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for a database program, No. 215 (2016/18), K:2, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade/
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за обраду текста, бр. 216 (2016/18), К:2, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for a word processing program, No. 216 (2016/18), K:2, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade/
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за презентације, бр. 217 (2016/18), К:2, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for a presentation program, No. 217 (2016/18), K:2, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade/
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за табеларне калкулације, бр. 218 (2016/18), К:2, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for a spreadsheet calculation program, No. 218 (2016/18), K:2, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade/
Реализатор: Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима за коришћење Интернета, бр. 233 (2017/18), К:4, П:1, Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, БеоградImplementer: Teacher education for the use of online training according to ECDL standards for for the use of Internet, No. 233 (2016/18), K:4, P:1, JISA – Union of ICT Societes of Serbia, Belgrade/
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТАPROJECT IMPLEMENTATION
Експерт у пројекту „Водење ученика кроз успешну прекограничну каријеру“, MIS-ETC код 1341, Interreg-IPA програм прекограничне сарадње Румунија-Србија, Школски центар “Никола Тесла”, Средња школа “Јон Славић”, Темишвар, Румунија, 26.03.- 30.12.2016. Expert in “Guiding Pupils Through Successful Cross-Border Careers” Project, MIS-ETC Code 1341, Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme Romania-Serbia, School Center “Nikola Tesla”, High School “Ioan Slavici”, Timisoara Romania, 26.03.-30.12.2016.
КОНКУРСИ, ПУБЛИКАЦИЈЕ И НАГРАДЕCOMPETITIONS, PUBLICATIONS AND AWARDS
Мајкрософт Прва Лига, програм компаније Мајкрософт Србија, 2017.Microsoft First League, A program of Microsoft Serbia 2017.
Награда „Никола Брашован“, за изванредан допринос у васпитању и образовању младих, Светосавска академија, конгресно-музичка дворана Центра Миленијум, Вршац, 26.01.2017., Скупштина Града ВршцаAward “Nikola Brasovan” for Outstanding Contribution to Youth Education, Saint Sava Academy, Millennium Center Congress and Music Hall, Vrsac, 26.01.2017., Vrsac City Assembly
Сајентикс Амбасадор 2016-2019, одабран за Сајентикс амбасадора и члана наставничког панела у периоду 2016-2019, 28.02.2017., Сајентикс, Европска Школска мрежаScientix Ambassador 2016-2019, selected as Scientix Ambassador and Member of the Teacher Panel 2016-2019, 28.02.2017., Scientix, European School Network
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМАSTUDENT COMPETITIONS AND ACTIVITIES WITH STUDENTS
Радионице у оквиру пројекта „Водење ученика кроз успешну прекограничну каријеру“, Вршац 05.10.2016., Ченеј 13.10.2016., Темишвар 14.10.2016.Workshops within the project “Guiding Pupils Through Successful Cross-Border Careers” , Vrsac 05.10.2016., Cenei 13.10.2016., Timisoara 14.10.2016.24:00
Реализатор догађаја у оквиру Европске недеље програмирања, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 17-18.10.2016., Амбрасадори Европске недеље програмирања, Европска комисијаLecturer within the Europe Code Week, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 17-18.10.2016., Europe Code Week Ambassadors, European Commission08:00
Ментор на школском такмичењу Дабар, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 14-18.11.2016., Информационе технологије удружење професора Србије.Mentor at the Beaver School Competition, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 14-18.11.2016., Information Technology – Association of Professors of Serbia.10:00
Реализатор догађаја у оквиру Сата програмирања 2016, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 05-11.12.2016., code.orgHour of Code – Event Organizer and Workshop Lecturer During Computer Science Education Week, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 05-11.12.2016., code.org08:00
Презентација на Сајму образовања 2017, Хол Конгресно музичке дворане Центра Миленијум, Вршац, 19.04.2017.Presentation at the Education Fair 2017, Congress and Music Hall of the Millennium Center, Vrsac, 19.04.2017.08:00
ИТ координатор ПИСА тестирања ученика, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 04-05.05.2017., ПИСА Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Институт за психологијуIT Coordinator fор PISA Student Assessment, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 04-05.05.2017., PISA Serbia, Ministry of Education, Science and Technological Development, Institute of Psychology16:00
Ментор на Националном такмичењу најбољих ученичких компанија Србије, Београд, 14-16.05.2017., Достигнућа младих у СрбијиMentor at the National Competition of the Best Student Companies of Serbia, Belgrade, 14-16.05.2017., Junior Achievements in Serbia24:00
Презентација ученичких достигнућа и секција током Ноћи Музеја 2017, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 20.05.2017.Presentation of student achievement and extracurricular activities during Night of the Museums 2017, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 20.05.2017. 08:00
Презентација ученичких достигнућа на Тргу предузетништва, Нови Сад, 24-25.06.2017.Presenting Student Achievement at Entrepreneurship Square, Novi Sad, 24-25.06.2017. 16:00
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАOTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Виртуелна предузећа, искуства из Србије, предавач на конференцији, Универзитет Јон Славић, Темишвар, 14.10.2016.Simulated Firms – Serbian Perspective, Conference Lecturer, University Ioan Slavici, Timisoara, 14.10.2016.08:00
Мајкрософт ЕДУ Синергија 2016, конференција, Хотел Крауни Плаза, Београд, 19.10.2016., Мајкрософт Србија 🌍Microsoft EDU Synergy 2016, Conference, Hotel Crowne Plaza, Belgrade, 19.10.2016., Microsoft Serbia 🌍08:00
Дан Циско Нетворкинг Академије, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, 28.10.2016. 🌍Cisco Networking Academy Day, School of Electrical Engineering, University of Belgrade, 28.10.2016. 🌍04:00
Завршни испит “ИТ Основе”, Електротехнички факултет, Рачунски центар, Универзитет у Београду, 28.10.2016.🌍 🌍IT Essentials Final Exam, School of Electrical Engineering, Computing Center, University of Belgrade, 28.10.2016.🌍 🌍04:00
Отварање Стартит центра Вршац, Стартит центар, Вршац, 25.11.2016. 🌍Opening of Startit Center Vrsac, Startit Center, Vrsac, 25.11.2016. 🌍02:00
Сусрет Мајкрософт Прве Лиге, Мајкрософт Србија, Београд, 28.11.2016.Microsoft First League Meetup, Microsoft Serbia, Belgrade, 28.11.2016.08:00
Медија дан Мајкрософт Развојног Центра Србија, Мајкрософт Развојни Центар Србија, Београд, 24.01.2017. 🌍Microsoft Development Center Serbia Media Day, Microsoft Development Center Serbia, Belgrade, 24.01.2017. 🌍08:00
Светосавска академија и свечана додела награда “Никола Брашован”, конгресно-музичка дворана Центра Миленијум, Вршац, 26.01.2017. 🌍Saint Sava Academy and the “Nikola Brasovan” Awards Ceremony, Congress and Music Hall of the Millennium Center, Vrsac, 26.01.2017. 🌍04:00
ВПВШ сусрет #1, ВП Србија, Стартит Центар, Вршац, 03.02.2017. 🌍WordPress VS Meetup #1, WP Serbia, Startit Center, Vrsac, 03.02.2017. 🌍03:00
Сусрет Мајкрософт Прве Лиге, Џенс Тинап, Мајкрософт Србија, Београд, 06.02.2017. 🌍Microsoft First League Meetup, Jens Tinapp, Microsoft Serbia, Belgrade, 06.02.2017. 🌍08:00
Како на тржишту искористити 3Д технологију, Слободан Ђурић, Стартит центар, Вршац, 24.02.2017.How to take advantage of 3D technology on the market, Slobodan Djuric, Startit Center, Vrsac, 24.02.2017.02:00
Како живети од друштвених мрежа, Игор Гашпаревић, Стартит центар, Вршац, 03.03.2017.How to make a living from social networks, Igor Gasparevic, Startit Center, Vrsac, 03.03.2017.02:00
ВПВШ сусрет 03/17, Лука Петровић: Буди са ВордПрессом на ти, Стартит центар, Вршац, 11.03.2017.WPVŠ Meetup 03/17, Luka Petrovic: Don’t be a stranger with WordPress, Startit Center, Vrsac, 11.03.2017. 02:00
Безбедност рачунарских система и мрежа, предавач на вебинару, ИАН Телецентар и Заједница која учи “Сазнање”, Вршац, 27.04.2017. 🌍Computer Systems and Computer Networks Security, Webinar Lecturer, 30.03.2017. IAN Telecentar Belgrade and Teachers Webinar Club SaZnanje 🌍06:00
Обука у оквиру пројекта ОЕЦД/ПИСА Србија 2018, ИТ координатор, Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић“, Београд, 20.04.2017., ПИСА Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.OECD/PISA Serbia 2018 Training, IT Coordinator, High School Students’ Home “Jelica Milovanovic”, Belgrade, 20.04.2017., PISA Serbia, Ministry of Education, Science and Technological Development.08:00
Безбедност рачунарских система и мрежа, предавач, Стартит центар, Вршац, 27.04.2017. 🌍Computer Systems and Computer Networks Security, Lecturer, Startit Center, Vrsac, 27.04.2017. 🌍06:00
Шта је Биткоин и како функционише, Владимир Цуца, Стартит центар, Вршац, 11.05.2017.What is Bitcoin and How It Works, Vladimir Cuca, Startit Center, Vrsac, 11.05.2017. 02:00
ВР сусрет, Милан Милићев, Стартит центар, Вршац, 18.05.2017.VR Meetup, Milan Milicev, Startit Center, Vrsac, 18.05.2017.02:00
Како да продате фотографије на интернету, Бранислав Ненин, Стартит центар, Вршац, 18.05.2017.How to sell photos online, Branislav Nenin, Startit Center, Vrsac, 18.05.2017.02:00
ВПВШ сусрет 05/17, Мишел Текиндер: Вишејезични ВордПрес, Анђелка Дуцић: Предузетништво у Србији и е-држављанство Естоније, Стартит центар, Вршац, 26.05.2017.WPVS Meetup 05/17, Misel Tekinder: Multilingual WordPress, Anđelka Ducić: Entrepreneurship in Serbia and e-Citizenship of Estonia, Startit Center, Vrsac, 26.05.2017.03:00
МикроТик Академија: МикроТик сертификовани сарадник за мреже и сертификовани инжењер за рутирање, обука и испит, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 09-13.06.2017.MikroTik Academy: MikroTik Certified Network Associate MTCNA & MikroTik Certified Routing Engineer MTCRE, Training & Examination, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 09-13.06.2017.40:00
Сусрет Вршачке Онлајн Заједнице, Стартит центар, Вршац, 15.06.2017.Vrsac Online Community Meetup, Startit Center, Vrsac, 15.06.2017.03:00
ВПВШ сусрет 06/17, Маја Милошевић: Последњи дан ваше незапослености, Ранко Трифковић: О неопходности племените вештине писања, Стартит центар, Вршац, 30.06.2017. 🌍WPVS Meetup 06/17, Maja Milosevic: The Last Day of Your Unemployment, Ranko Trifkovic: On the Necessity of Noble Writing Skills, Startit Center, Vrsac, 30.06.2017. 🌍03:00
ОНЛАЈН ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Prepare to Teach Creative Coding Through Games and Apps, Microsoft Educator Community, 10.09.2016.03:00
Teacher Academy: Office Online and OneDrive, Microsoft Educator Community, 10.09.2016.03:00
21st Century Learning Design, Microsoft Educator Community, 21.09.2016.20:00
Introduction to Microsoft Classroom, Microsoft Educator Community, 28.09.2016.01:00
Competences for 21st Century Schools, Teacher Academy, 19.09.-16.10.2016., School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission, Brussels, ERASMUS+, 16.10.2016.16:00
Ethical Hacking: Overview, 24.10.2016., LinkedIn Learning01:12
IT Essentials, 29.10.2016., School of Electrical Engineering, University of Belgrade.70:00
Get Connected, Cisco Networking Academy, 29.10.2016.30:00
Packet Tracer 101, Cisco Networking Academy, 30.10.2016.10:00
Packet Tracer Mobile, Cisco Networking Academy, 31.10.2016.02:00
Be Your Own Boss: Module 1: What is a Tehnopreneurship? Cisco Networking Academy, 01.11.2016.01:00
Be Your Own Boss: Module 2: Imagine Like a Tehnopreneur, Cisco Networking Academy, 01.11.2016.01:00
Be Your Own Boss: Module 3: Think Like a Tehnopreneur, Cisco Networking Academy, 01.11.2016.01:00
Be Your Own Boss: Module 4: A Great Idea or a Wonderful Opportunity, Cisco Networking Academy, 01.11.2016.01:00
Be Your Own Boss: Module 5: Protecting and Running Your Own Business, Cisco Networking Academy, 01.11.2016.01:00
Be Your Own Boss: Module 6: You and Your Business are Ready, Cisco Networking Academy, 01.11.2016.01:00
Be Your Own Boss: Module 7: You, Your Business, and the Market, Cisco Networking Academy, 01.11.2016.01:00
Be Your Own Boss: Module 8: Do You Need to Change or Keep on Going? , Cisco Networking Academy, 01.11.2016.01:00
Entrepreneurship, Cisco Networking Academy, 01.11.2016.15:00
Introduction to IoT, Cisco Networking Academy, 02.11.2016.20:00
Introduction to Cybersecurity, Cisco Networking Academy, 03.11.2016.15:00
Mobility Fundamentals Series Module 1: Wireless Technologies and Standards, Cisco Networking Academy, 03.11.2016.01:30
Mobility Fundamentals Series Module 2: Wireless LAN Standards, Cisco Networking Academy, 03.11.2016.01:30
Mobility Fundamentals Series Module 3: Wireless Router Configuration, Cisco Networking Academy, 03.11.2016.01:30
Mobility Fundamentals Series Module 4: Wireless LAN Security, Cisco Networking Academy, 03.11.2016.01:30
Mobility Fundamentals Series Module 5: Bring Your Own Device, Cisco Networking Academy, 03.11.2016.01:30
Mobility Fundamentals Series Module 6: Troubleshooting Wireless LANs, Cisco Networking Academy, 03.11.2016.01:30
NDG Linux Unhatched, Cisco Networking Academy, Linux Professional Institute, 04.11.2016.08:00
Cybersecurity Essentials, Cisco Networking Academy, 05.11.2016. 🔗30:00
NDG Linux Essentials, Cisco Networking Academy, Linux Professional Institute, 06.11.2016. 🔗70:00
Amplifying Student Voice, Microsoft Educator Community, 12.11.2016.01:00
Digital Inking with Surface, Microsoft Educator Community, 12.11.2016.01:00
Introduction to Skype in the Classroom, webinar, Microsoft Educator Community, 16.11.2016.01:00
How to use Energy University Site, Schneider Electric Energy University, 27.11.2016.01:00
Virtualization: The Engine Behind Cloud Computing, Schneider Electric Energy University, 27.11.2016.01:00
Moving to Maths 2.0, Teacher Academy, 17.10.-. 27.11.2016., School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission, Brussels, ERASMUS+, 27.11.2016.24:00
Collaborative Teaching and Learning, European Schoolnet Academy, 24.10.-30.11.2016., European Schoolnet, Brussels, 28.11.2016.20:00
Rack Fundamentals, Schneider Electric Energy University, 29.11.2016.01:00
Microsoft Imagine Academy, Microsoft Educator Community, 30.11.2016.00:30
Step Up to Computer Science, Microsoft Educator Community, 30.11.2016.01:00
Fundamental Principles of Network Security, Schneider Electric Energy University, 01.12.2016.01:00
Fundamentals of Cabling Strategies for Data Centers, Schneider Electric Energy University, 01.12.2016.01:00
Academy Orientation, Cisco Networking Academy, School of Electrical Engineering, University of Belgrade, 09.12.2016.30:00
Deploying IT Equipment in Small Server Rooms and Branch Offices, Schneider Electric Energy University, 10.12.2016.01:00
Fundamentals of Availability, Schneider Electric Energy University, 10.12.2016.01:00
Fundamentals of Physical Security, Schneider Electric Energy University, 10.12.2016.01:00
Digital Citizenship, Microsoft Educator Community, 10.12.2016.00:30
Hour of Code: Facilitation Training and Lots of Resources, Microsoft Educator Community, 10.12.2016.01:00
A Comparison of AC and DC Power Distribution in the Data Center, Schneider Electric Energy University, 14.12.2016.01:00
Alternative Power Generation Technologies, Schneider Electric Energy University, 14.12.2016.01:00
An Overview of Data Center Physical Infrastructure, Schneider Electric Energy University, 14.12.2016.01:00
Analyzing Reliability in the Data Center, Schneider Electric Energy University, 14.12.2016. 01:00
Battery Safety and Environmental Concerns, Schneider Electric Energy University, 16.12.2016. 01:00
Determining Data Center User Requirements, Schneider Electric Energy University, 16.12.2016.01:00
Introduction to Linux, Career Advantage Webinar Series, Cisco Networking Academy, 17.01.2017.02:00
Battery Technology for Data Centers and Network Rooms, Schneider Electric Energy University, 18.12.2016. 01:00
Microsoft Digital Literacy, Microsoft Digital Literacy, 22.01.2017.04:00
Unlock Your Power to Succeed, Career Advantage Webinar Series, Cisco Networking Academy, 30.01.2017.10:00
Cyber Teacher, Certificate, No. 000006741, Professional Development Program, 02.02.2017., Computer Science Teachers Association (CSTA)08:00
Design, Deploy & Transform Workshop, Microsoft Educator Community, 02.02.2017.24:45
Microsoft School, Microsoft Worldwide Education, Certificate, 10.02.2017./
Administering School ICT infrastructure, European Schoolnet Academy, 21.11.2016.-12.02.2017., European Schoolnet, Brussels, 12.02.2017.18:00
Scientix Ambassadors Training Course, Scientix, 28.11.2016.-11.02.2017., Scientix, European Schoolnet, Brussels, 14.02.2017.55:00
Power Over Ethernet’s Effect on Wiring Closets, Schneider Electric Energy University, 16.02.2017.01:00
Battery Technology: Site Planning and Ventilation, Schneider Electric Energy University, 20.02.2017.01:00
Better Data Centers Through Reference Designs, Schneider Electric Energy University, 20.02.2017. 01:00
WordPress Plugin Development, Eduonix Learning Solutions, 21.02.2017.03:00
Future Classroom Scenarios, Teacher Academy, 09.01.-26.02.2017., School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission, Brussels, ERASMUS+, 27.02.2017.18:00
Global IPD Week, March 2017, Technical Field Engagement Team, Cisco Networking Academy, 06-10.03.2017.03:00
Make What’s Next Through Collaboration, Citizenship and Creative Thinking, Microsoft Educator Community, 29.03.2017.03:00
Software Defined Networking, Career Advantage Webinar Series, Cisco Networking Academy, 05.04.2017.03:00
TweetMeet – Join the Chatter, Microsoft Educator Community, 11.04.2017.01:00
Boosting a Sense of Initiative and Entrepreneurship in Your Students, European Schoolnet Academy Course, 27.02.-12.04.2017., European Schoolnet, Brussels, 13.04.2017.12:00
Navigation through the Ages, European Schoolnet Academy, 27.02.-12.04.2017., Núcleo Interactivo de Astronomía, European Schoolnet, Brussels, 13.04.2017.12:00
Introduction to Kodu, Microsoft Educator Community, 18.04.2017.00:30
Teaching Sustainable Development Goals, Microsoft Educator Community, 26.04.2017.01:00
Global IPD Week, May 2017, Technical Field Engagement Team, Cisco Networking Academy, 08-12.05.2017.04:00
Training Teachers to Author Accessible Content, Microsoft Educator Community, 29.05.2017.01:00
Problem-Based Learning, Microsoft Educator Community, 29.05.2017.01:30
Opening Minds to Stem Careers, European Schoolnet Academy, 03.04.-04.06.2017., Scientix, European Schoolnet, Brussels, 11.06.2017.25:00
Cisco Meraki Cloud Networking, Career Advantage Webinar Series, Cisco Networking Academy,13.06.2017.04:00
Introduction to Microsoft Teams – the Digital Hub for Educators and Students, Microsoft Educator Community, 12.08.2017.00:45
Summer School 101, Microsoft Educator Community, 12.08.2017.01:00
Summer School 201, Microsoft Educator Community, 12.08.2017.01:00
Creating a Digitally Inclusive Learning Community, Microsoft Educator Community, 13.08.2017.06:00
Reimagine the writing process with Microsoft in Education, Microsoft Educator Community, 13.08.2017.01:00
Windows 10 and Classroom Agility, Microsoft Educator Community, 15.08.2017.00:30
Types of Prefabricated Modular Data Centers, Schneider Electric Energy University, 17.08.2017. 00:30
LEGO MINDSTORMS Education EV3 – Getting Started, Microsoft Educator Community, 17.08.2017.00:30
LEGO MINDSTORMS Education EV3 – Programming, Microsoft Educator Community, 17.08.2017. 01:00
LEGO MINDSTORMS Education EV3 – In the Classroom, Microsoft Educator Community, 17.08.2017.02:00
LEGO MINDSTORMS Education EV3, Microsoft Educator Community, 17.08.2017.02:00
Create a World of Tomorrow in Your Classroom with Windows 10, Microsoft Educator Community, 18.08.2017.01:30
The Student Teacher Education Program, Microsoft Educator Community, 18.08.2017.40:00
How to Get a Job at Cisco, Career Advantage Webinar Series, Cisco Networking Academy, 22.08.2017.03:00
Skype in the Classroom Expert, Microsoft Educator Community, 30.08.2017.04:00

2015-2016

ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАACCREDITED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS23
Регионални и српски Мудл мут 2015/5, стручни скуп, кôд S10482015, Универзитет Метрополитан, Београд, 24.10.2015., Мудл мрежа Србије, БеоградRegional and Serbian Moodle Moot 2015/5, Expert Meeting, Code S10482015, Metropolitan University, Belgrade, 24.10.2015., Serbian Moodle Network, Belgrade 1
ЕЦДЛ онлајн обука наставника за Модул 6: Презентације у програму МС ПауерПоинт 2010, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 28.11.-28.12.2015., К:1, П:10, бр. 217 (2015/16), ЈИСА – Јединствене информатичке собе СрбијеECDL Online Teacher Training for Module 6: Presentations in MS PowerPoint 2010, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 28.11.-28.12.2015., K:1, P:10, No. 217 (2015/16), JISA – Union of ICT Societes of Serbia20
Примена слободног софтвера у образовању, конференција, кôд S11342015, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, 30.01.2016., Удружење професора информатике Србије – Нови Сад Application of Free and Open Source Software in Education, Conference, Code S11342015, Faculty of Management, Sremski Karlovci, 30.01.2016., Association of Professors of Informatics of Serbia – Novi Sad 1
Нове технологије у образовању, стручни скуп, Белекспоцентар, Београд, 27.02.2016., Британски савет, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике СрбијеNew Technologies in Education, Expert Meeting, Belexpocentar, Belgrade, February 27, 2016, British Council, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia1
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМАIMPLEMENTATION OF ACCREDITED PROGRAMS
Конференција: Примена слободног софтвера у образовању, предавач y пленарном делу и члан програмског одбора, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, 30.01.2016., Удружење професора информатике Србије, Нови СадConference: Application of Free and Open Source Software in Education, Lecturer in Plenary and Member of Program Committee, Faculty of Management, Sremski Karlovci, 30.01.2016., Association of Professors of Informatics of Serbia – Novi Sad/
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТАPROJECT IMPLEMENTATION
Експерт у пројекту „Водење ученика кроз успешну прекограничну каријеру“, МИС-ЕТЦ код 1341, Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија, 26.03.-30.12.2016., Школски центар “Никола Тесла”, Средња школа “Јон Славић”, Темишвар, РумунијаExpert in the “Guiding Pupils Through Successful Cross-Border Careers” Project, MIS-ETC Code 1341, Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme Romania-Serbia, 26.03.-30.12.2016., School Center “Nikola Tesla”, High School “Ioan Slavici”, Timisoara, Romania9M
Развој пројекта “Холистички развој каријере за ученике у прекограничном подручју”, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, Универзитет Вест, Темишвар, Румунија, пролеће 2016.Development of the project “Holistic career development for pupils in cross-border area”, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, University of the West, Timisoara, Romania, spring 2016. 3M
Развој пројекта “Путем знања до радних места и паметног развоја младих генерација”, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, Универзитет Вест, Темишвар, Румунија, пролеће 2016.Development of the project “Through knowledge to jobs and smart development for the young generation”, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, University of the West, Timisoara, Romania, spring 2016.3M
Развој пројекта “Напредак у зеленом технолошком предузетништву међу ученицима у прекограничном региону”, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, Средња техничка школа “Аурел Влајку”, Лугож, Румунија, пролеће 2016.Development of the project “Advancement on green technological entrepreneurship amongst students in cross-border region”, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, Technical High School “Aurel Vlaicu”, Lugoj, Romania, spring 2016.3M
Развој пројекта “Кроз обуку и знање за зелену будућност”, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, Универзитет “Јон Славић”, Темишвар, Универзитет Политехника, Темишвар, Румунија, пролеће 2016.Development of the project “Through training and knowledge for the green future”, School Center “Nikola Tesla”, University “Ioan Slavici”, Timisora, Univeristy Politehnica, Timisoara, Romania, spring 2016.3M
Превазилажење дигиталног јаза са растућим ИКТ вештинама младих у Србији (БрДГ), учесник у пројекту, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Циско мрежна академија, пролеће 2016. Bridging the Digital Gap with Growing ICT Skills of Young People in Serbia (BrDG), Project Participant, School of Electrical Engineering, University of Belgrade, CISCO Networking Academy, spring 2016. 3M
Аутор садржаја у пројекту ИТ караван, Београд, март-јун 2016., Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Content author in IT Caravan Project, Belgrade, March-June 2016, Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications, Ministry of Education, Science and Technological Development
Члан радне групе за ревидирање наставног плана и програма наставе информатике у основном и средњем образовању, Министарство просвете, науке и технолошког развој, онлајн, мај 2016.Member of the Working Group on Revision of the Curriculum of Computer Science Teaching in Primary and Secondary Education, Ministry of Education, Science and Technological Development, Online, May 2016. 1M
КОНКУРСИ, ПУБЛИКАЦИЈЕ И НАГРАДЕCOMPETITIONS, PUBLICATIONS AND AWARDS
Дискоболос 2015, посебно признање за најбољег наставника информатике у 2015, Скупштина града Београда, 10.12.2015. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарство просвјете Црне Горе, УПИС, ПДИС, ЈИСАDiskobolos 2015, Special Recognition for the Best Teacher of Informatics in 2015, Belgrade City Assembly, 10.12.2015. Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Ministry of Education of Montenegro, UPIS, PDIS, JISA
В. Радловачки: Откривање мрежа и ревизија сигурности са Nmap-ом у образовним установама, Конференција Примена слободног софтвера у образовању, 30.01.2016. Сремски Карловци, ISBN 978-86-86601-24-7, COBISS.SR-ID 303987463, стр.134-139 V. Radlovacki: Network Discovery and Security Auditing with Nmap in Educational Institutions, Konferencija Primena slobodnog softvera u obrazovanju, 30.01.2016. Sremski Karlovci, ISBN 978-86-86601-24-7, COBISS.SR-ID 303987463, pp.134-139
Форум фондације ЕЦДЛ Будимпешта 2016, представник Србије, Будимпешта, Мађарска, 25-27.05.2016. ECDL Foundation Forum Budapest 2016, Representative of Serbia, Budapest, Hungary, 25-27.05.2016.
Плакета Министарства просвете, науке и технолошког развоја за ментора на такмичењу „Конкурс за школске програмерске тимове: Визуализација отворених података МПНТР“, плакета и награда за школу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 11.07.2016.Ministry of Education, Science and Technological Development Plaque for Mentor at the Contest for School Programming Teams: “MPNTR Open Data Visualization”, plaque and award for the school, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Belgrade, 11.07.2016.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМАSTUDENT COMPETITIONS AND ACTIVITIES WITH STUDENTS
Реализатор догађаја у оквиру Европске недеље програмирања, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 12-16.10.2015., Амбрасадори Европске недеље програмирања, Европска комисијаLecturer within the Europe Code Week, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 12-16.10.2015., Europe Code Week Ambassadors, European Commission08:00
Ментор на школском такмичењу Дабар, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 18-20.11.2015., Информационе технологије удружење професора СрбијеMentor at the Beaver School Competition, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 18-20.11.2015, Information Technology – Association of Professors of Serbia 08:00
Ментор на такмичењу ФИМЕК награђује знање 2015, ученице Светлана Живанов и Марија Перишић, ФИМЕК, Нови Сад, 26.11.2015.Mentor at the FIMEK awards knowledge 2018 competition, students Svetlana Zivanov, Marija Perisic, FIMEK, Novi Sad, 26.11.2015.08:00
Онлајн еТвининг пројекат Девојке у ИКТ-у 2016, Ознака додељена 01.12.2015.Online eTwinning Project Girls in ICT 2016, Label Awarded 01.12.2015.08:00
Ментор на такмичењу Да ли требам да будем храбар да би био поштен?, ученица Светлана Живанов, 09.12.2015., Агенција за борбу против корупцијеMentor at the competition Do I need to be brave to be fair?, student Svetlana Zivanov, 09.12.2015, Anti-corruption Agency02:00
Реализатор догађаја у оквиру Сата програмирања 2015, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 07-11.12.2015., code.orgLecturer within the Hour of Code 2015, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 07-11.12.2015., code.org10:00
Ментор на такмичењу Енергија је свуда око нас, ученица Светлана Живанов, 17.01.2016., Центар за развој и примену науке, технологије и информатикеMentor at the competition Energy is all around us, student Svetlana Zivanov, 17.01.2016., Center for Development and Application of Science, Technology and Informatics02:00
Организатор и ментор на школском такмичењу из предмета Пословна информатика, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 03.03.2016.Mentor at the school competition in Business Informatics, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 03.03.2016.08:00
Ментор на такмичењу РАФ Изазов 2016, пласман три ученика у финале, Рачунарски факултет, Београд, 19.03.2016., Друштво математичара Србије, Рачунарски факултет, БеоградMentor at RAF Challenge 2015 Competition, placement of three students in the finals, Faculty of Computer Science, Belgrade, 19.03.2016., Society of Mathematicians of Serbia, Faculty of Computer Science, Belgrade08:00
Представљање компаније Шнајдер Електрик ДМС НС и програма за ученике, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 04.04.2016.Presentation of Schneider Electric DMS NS company and student programs, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 04.04.2016.02:00
Презентација за ученике Како до посла у 21. веку, амфитеатар Гимназије “Борислав Петров Браца”, Вршац, 10.05.2016., Фондација Живојин МишићPresentation for students How to find a job in the 21st century, Amphitheater of the High School “Borislav Petrov Braca”, Vrsac, 10.05.2016., Zivojin Misic Foundation 02:00
Ментор на Националном такмичењу у симулацији TITAN, други круг такмичења, 10.05.2016., Достигнућа младих у СрбијиMentor at the National TITAN Simulation Competition, second round of the competition,10.05.2016., Junior Achievements in Serbia 02:00
Презентација ученичких достигнућа и секција током Ноћи Музеја 2016, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 21.05.2016.Presentation of student achievement and extracurricular activities during Night of the Museums 2016, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 21.05.2016.08:00
Ментор на такмичењу ФИЛМић 2016, ученица Светлана Живанов, 25.05.2016., Центар за развој и примену науке, технологије и информатикеMentor at the competition MOVIE 2016, student Svetlana Zivanov, 25.05.2016., Center for Development and Application of Science, Technology and Informatics02:00
Mентор на такмичењу Конкурс за школске програмерске тимове: Визуализација отворених података МПНТР, плакета и награда, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 11.07.2016.Mentor at the Contest for School Programming Teams: MPNTR Open Data Visualization, plaque and award, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Belgrade, 11.07.2016. 08:00
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАOTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Учесник обуке за Учешће у пројектима Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia у позиву за период 2014-2020. IPA JTS Антена, Панчево, 22.10.2015.Training Participant for the Participation in the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Program Romania-Serbia in the Call for Proposals 2014-2020, IPA JTS Antenna, Pancevo, 22.10.2015. 08:00
Оракл академија: Програмирање база података са PL/SQL, онлајн тренинг 24.08.2015.-02.11.2015. тренинг у учионици, Београд, 20.11.2015.-22.11.2015.Oracle Academy, Database Programming with PL/SQL, Instructor Virtual Training: 24.08.2015.-02.11.2015. Instructor In-Class Training: 20.11.2015.-22.11.2015. 180:00
Хај Тим партнерски скуп 2015, HiTeam, Microsoft, Cisco, eSmart Systems, Eipix, Stada IT Solutions, Вила Брег, Вршац, 05.12.2014. HiTeam Partners Day 2015, HiTeam, Microsoft, Cisco, eSmart Systems, Eipix, Stada IT Solutions, Villa Breg, Vrsac, 05.12.2014. 08:00
Свечана додела награда Дискоболос 2015, Скупштина града Београда, 10.12.2015.Diskobolos 2015 Awards Ceremony, Belgrade City Assembly, 10.12.2015. 08:00
Уводна конференције у оквиру пројекта Превазилажење дигиталног јаза са растућим ИКТ вештинама младих у Србији (БрДГ), Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Београд, 28.03.2016. Conference within the project Bridging the Digital Gap with Growing ICT Skills of Young People in Serbia (BrDG), School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, 28.03.2016.08:00
Обука наставника у оквиру пројекта ИТ караван, Мајкрософт Србија, Београд, 17.04.2016.Teacher Training within the IT Caravan Project, Microsoft Serbia, Belgrade, 17.04.2016.08:00
Конференција у оквиру пројекта “Боља комуникација за бољи европски свет”, Универзитет “Јон Славић”, Темишвар, 23.05.2016., YBRECA, ERASMUS+Conference within the project “Better Communication for a Better European World“, University “Ioan Slavici”, Timisoara, Romania, 23.05.2016., YBRECA, ERASMUS+08:00
Форум фондације ЕЦДЛ Будимпешта 2016, представник Србије, Будимпешта, Мађарска, 25-27.05.2016.ECDL Foundation Forum Budapest 2016, Representative of Serbia, Budapest, Hungary, 25-27.05.2016.
ОНЛАЈН ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Computational Thinking for Educators, December 2015., Google, 05.12.2015.15:00
Introducing Computing in your Classroom, European Schoolnet Academy 16.10. – 20.12.2015., European Schoolnet, European Commission, Brussels, 20.12.2015.15:00
Google Apps Administrator Fundamentals, December 2015 – Januray 2016, Google, 23.01.2016.15:00
eTwinning обука на интернету, Фондација Темпус, ERASMUS+, 21.01.-03.02.2016.10:00
Project Based Learning for Every Classroom, webinar, edWeb.net, 04.02.2016.01:00
Igniting the Spark: Engaging Secondary Students in Real-World Mathematical Problem-Solving, webinar, edWeb.net 09.02.2016.01:00
Teaching with Moodle, January 2016., Moodle, 11.02.2016.15:00
Certified Microsoft Innovative Educator, Microsoft Educator Community, 15.07.2016./
Educator Community Contributor, Microsoft Educator Community, 15.07.2016./
Teacher Academy: Office 365, Microsoft Educator Community, 15.07.2016.03:00
Teacher Academy: Windows 8, The World is Your Classroom, Microsoft Educator Community, 15.07.2016.03:00
Teacher Academy: Windows 10, Microsoft Educator Community, 15.07.2016.03:00
Teaching with Technology Basics, Microsoft Educator Community, 15.07.2016.03:00
Technology Enriched Instruction, Microsoft Educator Community, 15.07.2016.03:00
Educator Community Influencer, Microsoft Educator Community, 16.07.2016./
Microsoft in Education, Microsoft Educator Community, 16.07.2016.03:00
Microsoft in the Classroom, Microsoft Educator Community, 16.07.2016.03:00
Teacher Academy: OneNote, The Ultimate Collaboration Tool, Microsoft Educator Community, 16.07.2016.03:00
MIE Trainer Academy Learning Path, Microsoft Educator Community, 17.07.2016.03:00
Teaching with Technology 2016, Microsoft Educator Community, 22.07.2016.18:00

2014-2015

ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАACCREDITED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS44
ЕЦДЛ онлајн обука наставника за Модул 4: Табеларне калкулације у програму МС Ексел 2010, бр. 181 (2014/15), К:1, П:10, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 08.11.-06.12.2014., ЈИСА – Јединствени информатички савез Србије, Београд.ECDL Online Teacher Training for Module 4: Spreadsheet Calculations in MS Excel 2010, no. 181 (2014/15), K:1, P:10, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 08.11.-06.12.2014., JISA – Union of ICT Societes of Serbia20
ЕЦДЛ онлајн обука наставника за Модул 3: Обрада текста у програму МС Ворд 2010, бр. 180 (2014/15), К:1, П:10, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, 08.11.-06.12.2014., ЈИСА – Јединствени информатички савез Србије, Београд.ECDL Online Teacher Training for Module 3: Word Processing in MS Word 2010, No. 180 (2014/15), K:1, P:10, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 08.11.-06.12.2014., JISA – Union of ICT Societes of Serbia20
Зимски сусрет наставника рачунарства и информатике: 31. специјализовани стручни скуп рачунарства и информатике, кôд S7972014, Мајкрософт Србија, Београд, 17.01.2015., Математичко друштво “АРХИМЕДЕС”, БеоградWinter Meeting of Computer Science Teachers: 31st Expert Meeting of Computer Science and Informatics, Code S7972014, Microsoft Serbia, Belgrade, 17.01.2015., Mathematical Society Archimedes, Belgrade 1
Нове технологије у образовању, Међународна конференција, Белекспоцентар, Београд, 28.02.2015., Британски Савет, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике СрбијеNew Technologies in Education, International Conference, Belexpocentar, Belgrade, 28.02.2015., British Council, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia2
Коришћење нових технологија у образовању, трибина, Белекспоцентар, Београд, 28.02.2015., Британски Савет, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике СрбијеUse of New Technologies in Education, panel, Belexpocentar, Belgrade, 28.02.2015., British Council, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia1
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМАIMPLEMENTATION OF ACCREDITED PROGRAMS
Предавач: Зимски сусрет наставника рачунарства и информатике: 31. специјализовани стручни скуп рачунарства и информатике, кôд S7972014, Мајкрософт Србија, Београд, 17.01.2015., Математичко друштво “АРХИМЕДЕС”, БеоградLecturer: Winter Meeting of Computer Science Teachers: 31st Expert Meeting of Computer Science and Informatics, Code S7972014, Microsoft Serbia, Belgrade, 17.01.2015 , Mathematical Society Archimedes, Belgrade/
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТАPROJECT IMPLEMENTATION
Експерт у пројекту „Водење ученика кроз успешну прекограничну каријеру“, МИС-ЕТЦ код 1341, Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија, 26.03.-30.12.2016., Школски центар “Никола Тесла”, Средња школа “Јон Славић”, Темишвар, Румунија Expert in the “Guiding Pupils Through Successful Cross-Border Careers” Project, MIS-ETC Code 1341, Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme Romania-Serbia, 26.03.-30.12.2016., School Center “Nikola Tesla”, High School “Ioan Slavici”, Timisoara, Romania 9M
Експерт на пројекту “Education for Sustainable Development in the Western Balkans: From Education to action for sustainable future – Phase 4”, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 01.01.– 30.04.2015. Expert on the project “Education for Sustainable Development in the Western Balkans: From Education to Action for a Sustainable Future – Phase 4”, 01.01.-30.04.2015., Institute for the Advancement of Education and Upbringing, Belgrade4M
КОНКУРСИ, ПУБЛИКАЦИЈЕ И НАГРАДЕCOMPETITIONS, PUBLICATIONS AND AWARDS
Плакета за најбољег наставника/ментора за освојено прво место на такмичењу „Креирање наставних садржаја коришћењем слободног софтвера“, плакета за школу, Гимназија у Сремским Карловцима, 16.01.2015., Удружење професора информатике Србије, Нови СадPlaque for the best teacher / mentor for the first place in the competition “Creating teaching contents using free and open source software”, plaque for the school, Gymnasium in Sremski Karlovci, 16.01.2015., Association of Professors of Informatics of Serbia, Novi Sad
Угледни наставник 2015, програм компаније Мајкрософт СрбијаDistinguished Teacher 2015, a program by Microsoft Serbia
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМАSTUDENT COMPETITIONS AND ACTIVITIES WITH STUDENTS
Ментор на такмичењу “Креирање наставних садржаја коришћењем слободног софтвера”, ученице Светлана Живанов и Емилија Кулман, прво место, Гимназија у Сремским Карловцима, 16.01.2015., Удружење професора информатике СрбијеMentor at the competition “Creating teaching contents using free and open source software”, students Svetlana Zivanov and Emilia Kulman, first place, Gymnasium in Sremski Karlovci, 16.01.2015., Association of Professors of Informatics of Serbia 08:00
Организатор и ментор на школском такмичењу из предмета Пословна информатика, Школски центар „Никола Тесла“, Вршац, 27.02.2015. 🌍Mentor at the school competition in Business Informatics, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 27.02.2015. 🌍 08:00
Ментор на такмичењу у изради студије случаја “Почни млад, преузми водство”, март 2015, Ернст и ЈангMentor at case study competition “Start Young, Take the Lead”, March 2015, Ernst & Young08:00
Ментор на такмичењу РАФ Изазов 2015, пласман пет ученика у финале, награда за школу, Рачунарски факултет, Београд, 28.03.2015., Друштво математичара Србије, Рачунарски факултет, Београд 🌍 🌍Mentor at RAF Challenge 2015 Competition, placement of five students in the finals, award for a school, Faculty of Computer Science, Belgrade, 28.03.2015., Society of Mathematicians of Serbia, Faculty of Computer Science, Belgrade 🌍 🌍08:00
Девојке у ИКТу, еТвининг ознака за онлајн пројекат, 15.04.2015. Girls in ICT, eTwinning label for online project, 15.04.2015.08:00
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАOTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Стручни скуп у оквиру пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању – Развионица“, радна група за Рачунарство и информатику за израду нацрта Оквира националног курикулума, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 03.12.2014. Expert Meeting within the Project “Support to Human Capital Development and Research”, working group for Computer Science in drafting the National Curriculum Framework, Institute for the Advancement of Education, Belgrade, 03.12.2014. 08:00
Развој информатичке инфраструктуре у средњим школама, НоваТел и НТ-ВајФај, Четврта гимназија у Београду, 04.12.2014.Development of IT Infrastructure in High Schools, NovaTel and NT-WiFi, Fourth Gymnasium in Belgrade, 04.12.2014. 08:00
Хај Тим партнерски скуп 2014, Вила Брег, Вршац, 05.12.2014. HiTeam Partners Day 2014, HiTeam, Hewlett-Packard, Microsoft, Allied Telesis, Sony, Villa Breg, Vrsac, 05.12.2014.08:00
Едукација о учешћу у пројектима фондова ЕУ, Општина Вршац, Вршац, 11.12.2014.Education on participation in EU project funds, Vrsac Municipality, Vrsac, 11.12.2014. 04:00
Четврти српски Мудл Мут, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, 20.12.2014., Мудл мрежа СрбијеThe Fourth Serbian Moodle Moot, Medical Faculty, University of Belgrade, Belgrade, 20.12.2014., Serbian Moodle Network08:00
Тематски скуп о радном нацрту документа Оквир националног курикулума, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 23.12.2014. Thematic meeting on the document draft of the National Curriculum Framework, Institute for Evaluation of the Quality of Education and Upbringing, Belgrade, December 23, 2014. 08:00
Наставни планови за информатичко образовање у основним и средњим школама у Републици Србији, предавач, Мајкрософт Србија, Београд, 24.01.2015., Педагошко друштво информатичара Србије, Центар за образовање и медије иТиме Curricula for IT education in Primary and Secondary Schools in the Republic of Serbia, Lecturer, Microsoft Serbia, Belgrade, 24.01.2015., Pedagogical Society of Informatics Teachers of Serbia, Center for Education and Media iTime08:00
Оракл академија: Јава програмирање, онлајн тренинг 24.11.2014.-19.01.2015., тренинг у учионици, Београд, 06.02.2015.-07.02.2015.Oracle Academy: Java Programming, Instructor Virtual Training: 24.11.2014.-19.01.2015., Instructor In-Class Training: Belgrade, 06.02.2015.-07.02.2015. 90:00
еТвиннинг информативни дан, Омладински центар, Београд, 12.02.2015., Темпус фондација, ЕРАСМУС+eTwinning Informative Day, Youth Center, Belgrade, 12.02.2015., Tempus Foundation, ERASMUS+08:00
Угледни наставник, семинар, Мајкрософт Србија, Београд, 21-22.02.2015., Мајкрософт СрбијаA Distinguished Teacher Seminar, Microsoft Serbia, Belgrade, 21-22.02.2015., Microsoft Serbia16:00
Употреба европских стандарда у информатичком образовању, Коларчев народни универзитет, Београд, 18.03.2015., ЈИСА – Јединствени информатички савез СрбијеConference and Seminar on the use of European Standards in Informatics Education, Kolarac’s National University, Belgrade, 18.03.2015., JISA – Union of ICT Societies in Serbia08:00
Високотехнолошки криминал и изазови информационе безбедности, Правни факултет, Универзитет у Београду, 20.03.2015., ОпенЛинк Група, Правни факултет, САМСHigh-tech Crime and Information Security Challenges, Faculty of Law, University of Belgrade, 20.03.2015., OpenLink Group, Faculty of Law, SAMS08:00
Оракл академија: Дизајн база података и SQL програмирање, онлајн тренинг: 23.02.2015.-04.05.2015. тренинг у учионици: Београд, 15.05.2015.-17.05.2015.Oracle Academy: Database Design and Programming with SQL, Instructor Virtual Training: 23.02.2015.-04.05.2015., Instructor In-Class Training: Belgrade, 15.05.2015.-17.05.2015.180:00
Наставни план и програм – искуства са Малте, предавач на вебинару, 19.05.2015., Центар за едукацију и медије иТиме, БеоградCurriculum Development – Experiences from Malta, Webinar Lecturer, 19.05.2015., Center for Education and Media iTime, Belgrade.06:00
ОНЛАЈН ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Microsoft Virtual Academy MVA Courses:
HP LIFE e-Learning Courses: Basics of finance, Business email, Cash flow, Customer relationship management (CRM), Effective business websites, Effective leadership, Effective presentations, Energy efficiency: Do more for less, Finding funding, Hiring staff, Inventory management, IT for business success, Managing contact information, Marketing benefits vs. features, Maximizing capacity, Presenting data, Profit and loss, Sales forecasting, Selling online, Setting prices, Social entrepreneurship, Social media marketing, Strategic planning, Unique value proposition, Your target audience. August 2015., Hewlett-Packard 🔗50:00
PISA: A Tool for Improving Teaching and Learning, Hewlett-Packard, Hibernia College, Dublin, August 2015. 🔗24:00
Teaching with Technology 101: Maximizing Learning Outcomes in Your Classroom and Beyond, Hewlett-Packard, Hibernia College, Dublin, August 2015. 🔗24:00
Fundamentals of Network Security, ALISON – Advanced Learning Interactive Systems Online, August 2015. 🔗03:00