Skip to content

Програмирање III

Ова страница намењена је ученицима Школског центра “Никола Тесла” из Вршца, смера Електротехничар информационих технологија, као помоћ у изучавању градива наставног предмета Програмирање у III разреду школске 2020/21 године, а може бити корисна свима који желе да савладају објектно-оријентисано програмирање у програмском језику C#.

Лекције

Ресурси