Skip to content

Програмски језик C#

Јануара 1999. године, Anders Hejlsberg, творац Turbo Pascal окружења, основао је тим за израду новог програмског језика у компанији Microsoft, који се у почетку звао COOL (C-like Object Oriented Language). У јулу 2000. године на Microsoft’s Professional Developers Conference представљено је .NET окружење, а програмски језик COOL представљен је као C# – наследник програмских језика C и C++. Име C# добио је инспирисан музичком нотацијом (повисилицом) која значи да се написана нота изводи за пола степена више.

Прва верзија C# 1.0 објављена је јануара 2002. године за .NET Framework 1.0 и Visual Studio .NET 2002. Верзија C# 5.0 за .NET Framework 4.5 из 2012. године, стандардизована је децембра 2017. године од стране организације за стандардизацију Ecma International (Standard ECMA-334 5th Edition). Тренутно актуелна верзија објављена маја 2018. за .NET Framework 4.8 је C# 7.3, односно септембра 2019 за .NET Core 3.0 је C# 8. О овим детаљима не требате пуно водити рачуна, обзиром да унапређења која се уводе неће утицати на садржаје ваших лекција.

Програмски језик C# је језик опште намене.

Програмски кôд писан у овом програмском језику чува се у фајловима који имају екстензију .cs.