Skip to content

Инсталација IIS

У Control Panel покрени Programs and Features

…па потом Turn Windows features on or off:

Штиклирај Internet Information Services, кликни OK

…сачекај да се IIS инсталира…

…и кликни Close.

Ако је процес инсталације успешно завршен, онда ће се у Control Panel / Administrative Tools појавити икона Internet Information Services (IIS) Manager:

Такође, на адреси http://localhost (или 127.0.0.1) биће видљива следећа страница:

Бржа метода за IIS инсталацију је путем командне линије. Покрени Command Prompt као администратор. Унеси:

dism /online /enable-feature /featureName:IIS-DefaultDocument /All

Када Deployment Image Servicing and Management tool заврши са инсталацијом, понудиће рестарт рачунара, на шта треба одговорити потврдно са Y. Након рестарта IIS ће бити оперативан.

Слично, можеш покренути PowerShell као администратор и унети:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "IIS-DefaultDocument" -All

и одговорити Y за рестарт рачунара, након чега ће IIS бити оперативан.