Skip to content

Основни појмови и значај веб технологија

Веб (енгл. World Wide Web) је у свом најједноставнијем облику систем међусобно повезаних хипертекстуалних докумената који се налазе на интернету. Хипертекстуални документ је текстуална датотека формирана језиком за опис хипертекста (енгл. HTML – HyperText Markup Language). Помоћу веб-прегледача (енгл. Web Browser), односно веб-клијената, корисници могу да виде садржај хипертекстуалног догумента који се назива и веб-страница (енгл. Web Page). Веб-странице веб-прегледачу испоручује веб-сервер (енгл. Web Server) путем протокола за пренос хипертекста (енгл. HTTP – Hypertext Transfer Protocol) или чешће, путем безбедног протокола за пренос хипертекста (енгл. HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure).

Веб је креирао енглез Тим Бернерс-Ли (енгл. Tim Berners-Lee) радећи у Швајцарској у Европској организацији за атомска истраживања CERN. Пројекат је започет 1989. године са циљем да олакша размену информација међу научницима коришћењем хипертекст система. Резултат пројекта представљен је 1990. године у виду два програма:

  • веб-прегледача WorldWideWeb, касније преименованог у Nexus и
  • веб-сервера CERN httpd.
NeXT рачунар са првим веб сервером

Веб је имао, а и даље има, централну улогу у развоју информационог друштва и примарни је алат који милијарде људи употребљава свакодневно на интернету. У свом основном облику веб није имао много могућности за интеракцију – био је само велика база информација са примитивним техникама за индексирање и претраживање. Развојем програмских језика за веб програмирање, дошло је до развоја веб апликација.

Веб апликације постале су незаобилазни део свакодневног приватног и пословног живота људи. Користе се: за електронску пошту; за комуникацију порукама, гласом или видеом; за имплементацију друштвених мрежа, портала, форума и веб сајтова; за електронско и банкарско пословање; за пословање у организацијама, администрацију и канцеларијске послове; за имплементацију сервиса јавне управе итд. Тешко би било пронаћи неку људску делатност за коју не постоји веб апликација, а још теже навести све делатности у којима се користе веб апликације.

Овај предмет у блиској је вези са предметима које си учио претходне, које учиш ове и које ћеш учити наредне школске године – највише са предметима веб дизајн, програмирање и базе података. Теме са којима ћеш се упознати ове школске године могу се угрубо представити у пет целина:

  • увод у веб технологије,
  • објектно оријентисано програмирање (у програмском језику C#),
  • серверски скрипт језик (ASP.NET),
  • клијентски скрипт језик (JavaScript) и
  • веб сервер (Microsoft IIS).