Skip to content

Цезарова шифра

О Цезаровој шифри учили сте у лекцији о историјату, значају и основним појмовима криптологије.

Задатак

Користећи алат CrypTool2 креирајте шему симетричног шифровања Цезаровом шифром. На шеми треба да се налазе следећи елементи:

  • Text Input (за унос отвореног текста)
  • Caesar (за шифровање)
  • Text Output (за испис шифрата)
  • Caesar (за дешифровање)
  • Text Output (за испис (дешифрованог) отвореног текста)

Опционо, за дефинисање азбуке може се користити компонента Alphabets, а за унос кључа компонента Number Input.

Решење

или са додатним компонентама Alphabets (за дефинисање азбуке) и Number Input (за унос кључа)