Skip to content

Приказ IPv4 адреса мрежних интерфејса

У Windows оперативним системима IPv4 адресу интерфејса можемо видети уносом команде ipconfig /all. На пример:

Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1706]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
C:\>ipconfig /all
 
Windows IP Configuration
 
  Host Name . . . . . . . . . . . . : MAINFRAME
  Primary Dns Suffix . . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
 
Ethernet adapter Ethernet:
 
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . . . : 18-31-BF-52-BF-E8
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f511:aeb5:50fc:7f59%9(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.11(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, May 29, 2022 10:02:23 AM
  Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, May 29, 2022 7:32:41 PM
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 270021055
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-62-51-F1-18-31-BF-52-BF-E8
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 89.216.1.30
                    89.216.1.50
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Циљ ове вежбе је креирање конзолне апликације која приказује IPv4 адресе свих мрежних интерфејса у рачунару (обично рачунар има макар један мрежни адаптер). За израду ове апликације користићемо класу NetworkInterface из именског простора System.Net.NetworkInformation, као и енумерације из именског простора System.Net.Sockets. Код апликације је прилично једноставан и интуитиван. Читају се све информације о интерфејсима хоста и на излазу се исписује колико их има. Потом се за сваки интерфејс исписује његов опис, тип, IPv4 адреса и маска.

using System;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Net.Sockets;

namespace IPadrese
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      NetworkInterface[] interfejsi = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces();
      Console.WriteLine("Broj mrežnih adaptera: {0}", interfejsi.Length);
      foreach (NetworkInterface interfejs in interfejsi)
      {
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine(interfejs.Description);
        Console.WriteLine("Tip adaptera : {0}", interfejs.NetworkInterfaceType);
        Console.Write("IP adresa  : ");
        foreach (UnicastIPAddressInformation ipAdresa in interfejs.GetIPProperties().UnicastAddresses)
          if (ipAdresa.Address.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
            Console.WriteLine("{0} / {1}", ipAdresa.Address, ipAdresa.IPv4Mask);
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}

Тест пример

Broj mreznih adaptera: 2

Realtek PCIe GBE Family Controller
Tip adaptera : Ethernet
IP adresa  : 192.168.0.11 / 255.255.255.0


Software Loopback Interface 1
Tip adaptera : Loopback
IP adresa  : 127.0.0.1 / 255.0.0.0

*можете приметити да су излистани сви мрежни интерфејси на рачунару укључујући и Loopback интерфејс чија је IPv4 адреса 127.0.0.1/8.

Документација

System.Net Namespace: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net

System.Net.Sockets Namespace: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.sockets

Домаћи задатак

Осмислите графички UI и израдите ову апликацију у виду Windows Forms (.NET Framework) пројекта.