Skip to content

Референтни модел OSI

Као што је речено у претходној лекцији, референтни модел OSI има слојевиту архитектуру.

7. Слој апликације (Application Layer)
6. Слој презентације (Presentation Layer)
5. Слој сесије (Session Layer)
4. Транспортни слој (Transport Layer)
3. Мрежни слој (Network Layer)
2. Слој везе (Data Link Layer)
1. Физички слој (Physical Layer)

Слојеви 7, 6, 5 и 4 називају се виши слојеви, а слојеви 3, 2 и 1 нижи слојеви OSI модела. Укратко о сваком од наведених слојева:

Физички слој дефинише физички интерфејс између чворова и правила како се сигнали преносе имеђу њих. Прецизније, дефинише механичка, електрична, функционална и процедурална правила физичке везе за пренос битова између чворова. Јединица података на овом слоју зове се бит.

Слој везе обезбеђује везу у локалној мрежи. Задужен је за управљање приступом медијуму, физичко адресирање, размену рамова, контролу грешака и контролу тока. Јединица података овом слоју зове се рам (frame).

Мрежни слој постаје неопходан када се чворови налазе у различитим мрежама ради успостављања, одржавања и раскидања везе. Врши логичко адресирање, рутирање, размену пакета и контролу загушења. Јединица података на овом слоју зове се пакет (packet).

Транспортни слој обезбеђује пренос комплетних порука између крајњих чворова и обавља њихово сегментирање и реасемлирање. Задужен је за управљање конекцијом, проток и контролу грешака. Јединица податка на овом слоју зове се сегмент.

Слој сесије омогућава успостављање, одржавање и раскидање везе између апликација на крајњим чворовима (веза на овом слоју зове се сесија).

Слој презентације разрешава разлике у форматима порука које шаљу и примају апликације на крајњим чворовима. Врши превођење, компресију и шифровање података.

Слој апликације обезбеђује интерфејс и подршку за апликације на крајњим чворовима.

Нека апликација на чвору X шаље податке апликацији на чвору Y. Ти подаци долазе на апликациони слој, где добијају заглавље апликационог слоја. Подаци са заглављем апликационог слоја одлазе на презентациони слој, где добијају и заглавље презентационог слоја. Овај процес се наставља даље све до слоја везе који додаје своје заглавље и ознаку за крај. Битови овако формиране јединице података шаљу се на комуникациони медијум. Када стигну на дестинацију, започиње процес обрнутим редоследом – битови са физичког слоја формирају јединицу података за слој везе. Примивши такву јединицу података, слој везе је прослеђује слоју мреже, без свог заглавља и ознаке за крај… Овај процес назива се укалупљивање или учауривање (encapsulation).