Skip to content

Улога и начин рада напајања

Јединица за напајање рачунара (енгл. PSU – Power Supply Unit) обезбеђује електричну енергију одговарајућих карактеристика осталим хардверским компонентама рачунара.

Примарна улога напајања је да претвара наизменичну струју напона 230V из електричне дистрибутивне мреже у једносмерну струју одговарајућег напона.

Следећа улога напајања је регулација напона. Напајања има задатак да обезбеди стабилне и конзистентне нивое напона (са дозвољеним опсезима толеранције) за хардверске компоненте које напаја. Флуктуације напона могу довести до нестабилности система и потенцијалног оштећења компоненти. Модерна напајања обично имају вишеструке излазне напонске гране, укључујући +12V, +5V и +3.3V, које напајају различите компоненте.

Снага нашајања изражава се у ватима [W], што указује на максималну количину енергије коју могу да испоруче компонентама. Због тога, напајање треба одабрати на основу захтева за снагом компоненти које ће напајати. Изузетно је важно да се изабере напајање са довољно снаге.

Ефикасност напајања представља меру колико ефикасно се претвара наизменична струја у једносмерну. Напајања веће ефикасности троше мање енергије у виду топлоте и еколошки су прихватљивија. Оцене ефикасности, као што су 80 PLUS сертификати (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium), указују на ниво ефикасности напајања.

Модерна напајања имају уграђене безбедносне функције као што су заштита од високог напона (OVP), заштита од ниског напона (UVP), заштита од прекомерне струје (OCP) и заштита од кратког споја (SCP) чиме се смањује могућност оштећена унутрашњих компоненти рачунара.

Многа напајања имају уграђене вентилаторе који помажу у расипању топлоте која се ствара током рада. Ефикасно хлађење је неопходно за одржавање поузданости напајања и продужење његовог животног века.

Од кључне је важности да се изабере напајање које је компатибилно са фактором облика рачунара (нпр. ATX, mATX, SFX и др.) и која има потребне конекторе за ваше компоненте. Више о стандардима и конекторима у следећој лекцији…