Skip to content

Увод у рачунарство и информатику

Податак (енгл. data) је формализована чињеница, појам или догађај из реалног света. Представља се низом знакова. Може се регистровати, обрађивати, чувати, преносити и презентовати. На пример, подаци могу бити:

  • kurs, dan, Евро, РСД (текст)
  • 100 (цео број)
  • 117,2061 (реалан број)
  • 01.09.2023. (датум)

Обрада података (енгл. data processing) представља скуп активности којима се подаци трансформишу у информације.

Информација (енгл. information) представља скуп података стављен у одређену форму. Сама реч потиче из латинског језика, са оригиналним значењем “давање облика нечему”. На пример, информација може бити:

На дан 01.09.2023. курс евра је 117,2061 динара, па се за 100 евра може добити 11.720,61 динара.

Информатика је наука која се бави прикупљањем, обрадом, складиштењем, преносом и презентацијом података и информација. Појам информатика настао је конструкцијом речи информација и аутоматика у другој половини XX века.

Рачунарство је научна дисциплина која се бави развојем и применом средстава које се користе у информатици (хардвер и софтвер, комуникационе мреже и др.)

У западним и северноамеричким земљама, више су у употреби термини Рачунарске науке (енгл. Computer Science) као термин за научну област и Информационе технологије (енгл. Information Technology – IT) или Информационо-комуникационе технологије (енгл. Information and Communication Technology) као термин за технологију.

Дигитална писменост је термин који описује способност проналажења, вредновања, коришћења и стварања садржаја коришћењем информационих технологија, односно способност ефективног коришћења информационих технологија на радном месту и ван њега. Рачунарство и информатика у I разреду средње школе = основе дигиталне писмености!

Области примене информатике у савременом друштву: образовање, здравство, индустрија, занатство, саобраћај, туризам, угоститељство, електротехника, машинство, архитектура, економија, банкарство, администрација, трговина, управа, полиција, војска, безбедност, забава, уметност, дизајн, новинарство, медији, издаваштво… Да ли постоји област људске делатности у којој се не примењује информатика?

Задаци за проверу знања

  • Дефиниши појам податак.
  • Дефиниши појам обрада података.
  • Дефиниши појам информација
  • Шта је информатика?
  • Шта је рачунарство?
  • Шта је дигитална писменост?