Skip to content

Рад у командној линији

Приказ садржаја директоријума (DIR)

Креирање директоријума (MD)

Креирај директоријум Skola

MD Skola

Брисање директоријума (RD)

Обриши директоријун Skola (директоријум мора бити празан)

RD Skola