Skip to content

Припрема за тест из обраде текста

 • На десктопу креирајте фолдер Kontrolni и у њему сачувајте документ под називом VasePrezimeIme.docx.
 • Подесите величину странице на А4, оријентација Portrait, све маргине (горња, доња, лева, десна) по 2 cm.
 • Напишите: Контролни задатак из обраде текста (Фонт: Arial, величина 16, задебљан, положај Center. Пасус: размак пре 0 pt, после 6 pt, размак између линија Single).
 • Испод напишите: Вршац је градско насеље у саставу града Вршца у Јужнобанатском округу. Ископирајте ту реченицу још три пута у истом пасусу (Фонт: Times New Roman, величина 12, положај Justify. Пасус: размак пре 6 pt, после 6 pt, размак између линија 1.5 lines, увучен први ред 1 cm).
 • Испод копирајте и налепите цео претходни пасус. Поделите копирани текст у две колоне.
 • Испод, убаците слику по жељи из фолдера C:\Windows\Web\Wallpaper (Положај слике: Center, висина слике: 4 cm).
 • Испод, убаците следећу табелу (Фонт: Arial Narrow, величина 12, положај Center. Пасус: размак пре 0 pt, после 0 pt, размак између линија Single):
Демографија
Година:1971.1981.1991.2002.2011.
Становника:342563751336885356893662336040
 • Испод, убаците следећу формулу (величина фонта 12):
 • Испод убаците правоугли троугао са катетама од 3 и 4 cm. Странице троугла треба да буду црне, а троугао попуњен белом бојом.
 • Испод убаците украсни текст ВРШАЦ (дизајн и фонт по жељи, величина фонта 48).
 • У заглављу странице напишите ваше презиме и име, назив школе и датум. На средини подножја странице убаците редни број странице (Фонт у заглављу и подножју Arial, Bold, величина 12).