Skip to content

Појам хардвера и софтвера, рачунарски систем

У претходној лекцији упознао си се са историјом развоја рачунара, па сада можеш дефинисати појам рачунара. Рачунар је уређај који самостално обавља обраду података извршавајући инструкције програма. Рачунарски систем представља скуп средстава који се користе приликом рада на рачунару. Та средства могу бити физичка (хардвер) или програмска (софтвер). Појам хардвер односи се на физичке компоненте рачунарског система. Појам софтвер односи се на програмске компоненте рачунарског система.

Архитектура рачунарског система односи се на функционалност и организацију система. Конфигурација рачунарског система односи се на хардверске компоненте система.

Типови рачунарских система

Савремене рачунарске системе можемо поделити на: супер-рачунаре, сервере, десктоп рачунаре, лаптоп рачунаре, таблете и паметне телефоне, рачунаре изведене на једној плочи и уграђене рачунаре.

Супер-рачунари и сервери налазе се у дата-центрима, великим компанијама, научно-истраживачким институтима и сл. Великих су габарита, троше много електричне енергије и захтевају посебне услове за рад. За разлику од осталих рачунарских система, ови рачунари имају много веће перформансе, обично опслужују велики број корисника и обављају велики број послова истовремено и непрекидно.

Супер-рачунари и сервери

Десктоп рачунари су рачунари опште намене који се користе у домаћинствима, канцеларијама, учионицама итд. Назив су добили јер се обично налазе на столу (енгл. desk). Извор напајања десктоп рачунара захтева прикључак на електричну мрежу, па ови рачунари нису преносиви, односно мобилни. О десктоп рачунарима биће много више речи у овој и наредним лекцијама.

Десктоп рачунари

Лаптоп рачунари, су такође рачунари опште намене. Назив су добили јер се током рада могу држати у крилу (енгл. lap). Како би били мобилни и што дуже оперативни са независним извором напајања (батеријом), имају лошије перформансе него десктоп рачунари сличних карактеристика.

Лаптоп рачунари

Таблети и паметни телефони су рачунарски системи малих димензија који током рада користи независан извор напајања. Поседују екран на додир и један или више тастера као једини интерфејс за рад.

Таблети и паметни телефони

Рачунари изведени на једној плочи (енгл. Single-Board Computers) су потпуно функционални рачунари који се користе као системи за развој или уградњу у друге уређаје.

Рачунар изведен на једној плочи Raspberry Pi 4

Уграђене рачунаре (енгл. Embedded Computers) данас налазимо свуда, од потрошачких уређаја, уређаја у домаћинствима или компанијама, до возила, индустријских постројења итд.

Паметни фрижидер са уграђеним рачунаром

Хардвер десктоп рачунара

У овој и наредним лекцијама изучаваћемо савремене персоналне десктоп рачунаре. Персонални рачунар изведен је у кућишту, поред којег се налази тастатура, миш, монитор, штампач и остали периферни уређаји.

Персонални десктоп рачунар

У кућишту персоналног рачунара налазе се…

 1. напајање,
 2. матична плоча,
 3. процесор и хладњак,
 4. оперативна меморија,
 5. додатне картице (опционо),
 6. меморија за складиштење
Унутрашњост кућишта десктоп рачунара

…а поред кућишта, обично се налазе следећи периферни уређаји:

 • тастатура,
 • миш,
 • монитор,
 • микрофон и звучници (или слушалице са микрофоном)
 • штампач, скенер или мултифункцијски уређај,
 • мрежни уређај (свич, приступна тачка, рутер…) итд.

Савремени рачунарски систем можемо посматрати и кроз следећу поједностављену блок шему:

Савремени рачунарски систем

Питања за проверу знања

 • Шта је рачунар, а шта рачунарски систем?
 • Дефиниши појмове хардвер и софтвер.
 • Наведи основне типове рачунарских система.
 • Шта се налази у кућишту савременог десктоп рачунара?
 • Наведи основне периферне уређаје.