Skip to content

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP је протокол за динамичку конфигурацију хостова у TCP/IP мрежи. Мрежни параметри којима се хостови конфигуришу су најчешће: IP адреса, подмрежна маска, подразумевани мрежни пролаз и адреса DNS сервера.

Packet Tracer

Подешавање DCHP сервиса на бежичном рутеру

На топологији испод, на бежични рутер WRT300N са адресом 192.168.0.1/24 десктоп рачунар и мрежни штампач повезани су UTP каблом, док се остали уређаји повезују бежично.

Подесите DHCP сервер тако да:

  • Мрежни штампач увек добија адресу 192.168.0.2/24
  • Десктоп рачунар увек добија адресу 192.168.0.3/24
  • Бежични клијенти добијају адресе у опсегу 192.168.0.100-199/24

Подесите DHCP сервер кроз GUI као на слици испод (на крају кликните Save).

Сачувајте у Notepad-u MAC адресе штампача и десктоп рачунара. Кликните на DHCP Reservation па подесите додељивање адреса за штампач и десктоп рачунар (такође на крају кликните Save).

У подешавањима штампача и десктоп рачунара искључите статичку доделу, односно, укључите доделу адреса путем DHCP-а:

Подешавање DHCP сервиса на серверу

На топологији испод, у локалној мрежи на свич су повезани десктоп рачунари и сервер са адресом 192.168.0.1/24.

Подесите DHCP сервис на серверу тако да додељује клијентима адресе у опсегу 192.168.0.100-199/24. Поред адресе и маске, клијенти треба да добију и адресу мрежног пролаза (исто 192.168.0.1/24) и адресу DNS сервера (исто 192.168.0.1/24).

У подешавањима десктоп рачунара искључите статичку доделу, односно, укључите доделу адреса путем DHCP-а: