Skip to content

Основе HTML-а

Структура странице:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Наслов странице:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Informatika</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Пасус текста:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Вршац</title>
  </head>
  <body>
    <p>Вршац је градско насеље у саставу града Вршца у Јужнобанатском округу, један од најстаријих банатских градова који се налази на југоисточном рубу Панонске низије, у подножју Вршачких планина.</p>
  </body>
</html>

Наслови:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Вршац</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Вршац</h1>
    <h2>Увод</h2>
    <p>Вршац је градско насеље у саставу града Вршца у Јужнобанатском округу, један од најстаријих банатских градова који се налази на југоисточном рубу Панонске низије, у подножју Вршачких планина.</p>
  </body>
</html>

Линкови

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Вршац</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Вршац</h1>
    <h2>Увод</h2>
    <p>Вршац је градско насеље у саставу града Вршца у Јужнобанатском округу, један од најстаријих банатских градова који се налази на југоисточном рубу Панонске низије, у подножју Вршачких планина.</p>
    <p><a href="http://www.vrsac.com/">Портал Града Вршца</a></p>
  </body>
</html>

Листе:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Вршац</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Вршац</h1>
    <h2>Увод</h2>
    <p>Вршац је градско насеље у саставу града Вршца у Јужнобанатском округу, један од најстаријих банатских градова који се налази на југоисточном рубу Панонске низије, у подножју Вршачких планина.</p>
    <p><a href="http://www.vrsac.com/">Портал Града Вршца</a></p>
    <h2>Садржај:</h2>
    <ol>
      <li>Историја</li>
      <li>Географија</li>
      <li>Спорт</li>
    </ol>
    <p>Етнички састав</p>
    <ul>
      <li>Срби</li>
      <li>Мађари</li>
      <li>Румуни</li>
    </ul>
  </body>
</html>

Атрибути за текст

 • <b> задебљано
 • <strong> важно
 • <i> укошено
 • <em> наглашено
 • <mark> означено
 • <small> мање
 • <del> обрисано
 • <ins> убачено
 • <sub> текст у индексу
 • <sup> текст у степену

Атрибути за стилове (style):

 • background-color боја позадине
 • color боја текста
 • font-family тип фонта
 • font-size величина фонта
 • text-align позиционирање текста