Skip to content

Кључне речи

Кључне речи у програмском језику C# су предефинисани, резервисане речи које имају тачно дефинисано значење за C# компајлер. Оне се не могу користити као идентификатори у програму (осим у случају када се иппред кључне речи дода карактер @ – нпр. @if је валидан идентификатор, док if није, јер је кључна реч).

У програмском језику C# постоје две категорије кључних речи. Прва категорија представља кључне речи које су резервисане у свим деловима C# програма.

abstractasbasebool
breakbytecasecatch
charcheckedclassconst
continuedecimaldefaultdelegate
dodoubleelseenum
eventexplicitexternfalse
finallyfixedfloatfor
foreachgotoifimplicit
inintinterfaceinternal
islocklongnamespace
newnullobjectoperator
outoverrideparamsprivate
protectedpublicreadonlyref
returnsbytesealedshort
sizeofstackallocstaticstring
structswitchthisthrow
truetrytypeofuint
ulonguncheckedunsafeushort
usingvirtualvoidvolatile
while
Табела 1. Кључне речи које су резервисане у свим деловима C# програма

Друга категорија представља кључне речи које су резервисане само у одређеном контексту (contextual keywords).

addaliasascending
asyncawaitby
descendingdynamicequals
fromgetglobal
groupintojoin
letnameofon
orderbypartial (type)partial (method)
removeselectset
unmanaged (generic type constraint)valuevar
when (filter condition)where (generic type constraint)where (query clause)
yield
Табела 2. Кључне речи које су резервисане само у одређеним ситуацијама

У лекцијама које следе никада нећемо користити кључне речи из датих табела као идентификаторе што препоручујем да усвојите као правило.