Skip to content

Припрема за контролни задатак из израде веб сајтова

 • Шта је веб? Веб (енгл. World Wide Web) представља систем међусобно повезаних хипертекстуалних докумената (веб страница) који се налазе на интернету.
 • Шта је HTML? HTML (енгл. HTML – HyperText Markup Language) је језик за опис хипертекста који се користи у хипертекстуалним документима (веб страницама).
 • Шта је веб прегледач? Веб-прегледач (енгл. Web Browser), односно веб-клијент, је софтвер за приказ садржаја хипертекстуалних докумената.
 • Шта је веб сервер? Веб сервер је софтвер (или хардверски уређај са софтвером) који веб прегледачима испоручује хипертекстуалне документе.
 • Шта је HTTP/HTTPS? HTTP (енгл. Hypertext Transfer Protocol) је протокол за пренос хипертекста помоћу којег комуницирају веб сервер и веб прегледач. HTTPS (енгл. HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure) је безбедан протокол за пренос хипертекста.
 • Шта је CSS? CSS (енгл. Cascading Style Sheets) је језик за стилизовање докумената креираних у описним језицима попут HTML-а.
 • Шта је веб сајт? Веб сајт представља скуп међусобно повезаних веб страница који се налазе на заједничком домену.
 • Шта је URL? URL (енгл. Uniform Resource Locator), односно веб адреса, представља везу ка веб ресурсу, односно ка локацији веб сајта.
 • Који су ОСНОВНИ елементи веб адресе https://www.webdev.org/something/index.php? Oзнака протокола (https), двотачка и две косе црте (://), име хоста, односно домен на којем се налази веб сајт (www.webdev.org), путања до странице/ресурса (/web_dev/index.php).
 • Како се могу поделити веб сајтови на основу технологије израде? Могу се поделити на: статичке (креирани само помоћу HTML и CSS језика), динамичке (садржај се мења пре генерисања страница на веб серверу) и интерактивне (садржај се мења у прегледачу).

ЗАДАТАК ИЗ HTML-A – допуни тагове у следећем HTML документу:

 • Постави језик у документу на Српски језик
 • Постави наслов документа: Мој веб сајт!
 • Прикључи CSS датотеку style.css
 • Постави наслов величине 1: Вршац
 • Постави наслов величине 2: Увод
 • Постави пасус текста: Вршац је градско насеље у саставу града Вршца у Јужнобанатском округу, један од најстаријих банатских градова који се налази на југоисточном рубу Панонске низије, у подножју Вршачких планина.
 • Постави нови ред
 • Постави линк који води на https://www.google.rs/
 • Постави нови ред
 • Убаци слику из датотеке slika.jpg
<!DOCTYPE html>
<html lang=____________>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <____________>Мој веб сајт!<____________>
  <___________________________________________________________________>
</head>
<body>
  <____________>Вршац<____________>
  <____________>Увод<____________>
  <____________>Вршац је градско насеље у саставу града Вршца
у Јужнобанатском округу, један од најстаријих банатских градова
који се налази на југоисточном рубу Панонске низије, у подножју
Вршачких планина.<____________>
  <____________>
  <________________________________________________>
  <____________>
  <________________________________________________>
</body>
</html>

ЗАДАТАК ИЗ CSS-A: Стилизовати HTML из претходног задатка помоћу CSS-a:

 • Позадина странице треба да буде црне боје, а текст на страници беле.
 • Наслов величине 1 треба да стоји на средини.
 • Пасус текста треба да буде поравнат са обе стране.
 • Линк треба да буде црвене боје.
 • Слика Вршца треба да стоји на средини и да заузима 30% ширине екрана.
________________ {
_________________________________________
_________________________________________
}

________________ {
  _________________________________________
}

________________ {
  _________________________________________
}

________________ {
  _________________________________________
}

________________ {
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
}