Skip to content

Креирање конекције између апликације и базе података

ЗАДАТАК: Креирати конекцију између Windows Forms апликације и Northwind базе података. Апликација има само једну сврху – да провери да ли је конекција на базу успешна или неуспешна.

Креирајте нови пројекат за Windows Forms App (.NET Framework) апликацију. Форму назовите “Test konekcije na Northwind bazu”. На форму поставите дугме са текстом “Testiraj konekciju”. Испод, поставите лабелу са текстом “Status:”. Уколико је кликом на дугме конекција успешна, текст лабеле треба да се промени у “Status: USPEŠNA KONEKCIJA”, а уколико није, у “Status: NEUSPEŠNA KONEKCIJA!!!” .

Да би креирали Connection String из менија Tools одаберите Connect to Database. У пољу Server name унесите IME_RAČUNARA\SQLEXPRESS. У пољу Select or enter a database name одаберите Northwind и кликните OK.

У Server Explorer-у појавила се креирана конекција ime_racunara\sqlexpress.Northwind.dbo. Кликом на ту конекцију, у Solution Explorer-у биће приказан Connection String: Data Source=IME_RAČUNARA\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True.

Connection String ћемо у коду програма користити као податак типа string, па је због тога неопходно да након имена рачунара додамо још једну косу црту. Након тога Connection String ће изгледати овако: Data Source=IME_RAČUNARA\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True. Након добијања овог податка можемо почети са израдом програма.

У заглављу је потребно да додамо директиву using System.Data.SqlClient;, у коду програма декларишемо public променљиву типа string чија је вредност Connection String и на крају напишемо методу која ће се извршавати приликом клика на дугме за успостављање и тестирање конекције.

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace WindowsFormsApp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public string connectString = "Data Source=MAINFRAME\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True";
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlConnection connect = new SqlConnection(connectString);
      connect.Open();
      if (connect.State == System.Data.ConnectionState.Open)
        label1.Text = "Status: USPEŠNA KONEKCIJA";
      else
        label1.Text = "Status: NEUSPEŠNA KONEKCIJA";
    }
  }
}