Skip to content

Креирање Windows Forms App пројекта

Након покретања развојног окружења Visual Studio 2019 одаберите опцију Create a new project:

Поставите филтере на врху на C#, Windows и Desktop, одаберите Windows Forms App (.NET Framework) и кликните Next:

Конфигуришите следећа својства вашег новог пројекта: име пројекта (Project name), локацију (Location), име решења (Solution name) и верзију оквира (Framework) и кликните Create:

Овим сте успешно креирали Windows Forms App пројекат: