Skip to content

Linux CLI

whoami

Исписује корисничко име корисника који је тренутно пријављен:

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ whoami
kali

Напомена: различито од команде who am i.

man

Када желите да се подсетите синтаксе одређене команде потребно је да прочитате упутство (енгл. manual) за ту команду. У оперативном систему Linux, упутствима приступате уносећи man <команда>. Нпр. извршавањем команде man whoami:

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ man whoami

приказаће се упутство за команду whoami:

Команда whoami је прилично једноставна – нема пуно опција, па цело упутство стаје на једну страну видљиву на екрану.

Уколико унесемо man man, приказаће се упутство за команду man на више страна.

Да би видели следећу страну упутства притисните <SPACE>, односно, да би видели следећи или претходни ред користите стрелице <↑> или <↓>.

Када сте завршили са читањем упутства притиснике тастер <q> за повратак у командну линију.

Напомена: Дата упутства су изузетно детаљна и често непрегледна. Из личног искуства препоручујем команду tldr коју можете да инсталирате. tldr није “замена” за man, већ је команда која даје сиже упутства са примерима. Резултат извршене команде man man био је на више страна, док tldr man даје сиже тог упуства:

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ tldr man
man
Format and display manual pages.More information: https://www.man7.org/linux/man-pages/man1/man.1.html.

 - Display the man page for a command:
   man {{command}}

 - Display the man page for a command from section 7:
   man {{7}} {{command}}

 - Display the path searched for manpages:
   man --path

 - Display the location of a manpage rather than the manpage itself:
   man -w {{command}}

 - Display the man page using a specific locale:
   man {{command}} --locale={{locale}}

 - Search for manpages containing a search string:
   man -k "{{search_string}}"