Skip to content

Листа

Класа List<T> представља генеричку класу дефинисану у именском простору System.Collection.Generic. Предности листе у односу на низ је су што постоје методе помоћу којих је могуће листу проширити, смањити, обрнути, претражити, сортирати и сл. Елементима листе приступамо преко индекса (као и код низова). Креирање листе и рад са методама листе List<T> демонстрираћемо у следећем примеру:

using System;
using System.Collections.Generic;

class RadSaListom
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Креирај листу "ucenici"
    List<string> ucenici = new List<string>();
    
    // Додај шест елемената у листу
    ucenici.Add("Ucenik 1");
    ucenici.Add("Ucenik 2");
    ucenici.Add("Ucenik 3");
    ucenici.Add("Ucenik 4");
    ucenici.Add("Ucenik 5");
    ucenici.Add("Ucenik 6");

    // Испиши све елементе из листе
    foreach (var ucenik in ucenici)
      Console.WriteLine(ucenik);

    // Обрни редослед елемената листе и испиши листу
    ucenici.Reverse();
    foreach (var ucenik in ucenici)
      Console.WriteLine(ucenik);

    // Обрни редослед прва три елемента листе и испиши листу
    // (од елемента са индексом 0, три елемента)
    ucenici.Reverse(0, 3);
    foreach (var ucenik in ucenici)
      Console.WriteLine(ucenik);

    // Убаци елемент "Ucenik X" између елемената "Ucenik 3" и "Ucenik 4"
    // и испиши листу ("Ucenik X" треба да добије индекс 3)
    ucenici.Insert(3, "Ucenik X");
    foreach (var ucenik in ucenici)
      Console.WriteLine(ucenik);

    // Сортирај елементе листе и испиши листу
    ucenici.Sort();
    foreach (var ucenik in ucenici)
      Console.WriteLine(ucenik);

    // Да ли се у листи налази елемент "Ucenik 3"?
    if(ucenici.Contains("Ucenik 3"))
      Console.WriteLine("U redu se nalazi Ucenik 3");
    else
      Console.WriteLine("U redu se ne nalazi Ucenik 3");

    // Креирај подлисту "prvaGrupa" у којој се налазе прва три елемента листе
    // (од елемента са индексом 0, три елемента)
    List<string> prvaGrupa = ucenici.GetRange(0, 3);
    foreach (var ucenik in prvaGrupa)
      Console.WriteLine(ucenik);

    // Копирај елементе листе у низ "nizUcenika" и испиши га
    string[] nizUcenika = ucenici.ToArray();
    foreach (var ucenik in nizUcenika)
      Console.WriteLine(ucenik);

    // Обриши све елементе из листе
    ucenici.Clear();
  }
}
 • Методом Add() додајемо елемент у листу
 • Методом Reverse() обрћемо редослед елемената у листи
 • Методом Insert() умећемо елемент у листу
 • Методом Sort() сортирамо листу
 • Методом Contains() проверавамо да ли се одређени елемент налази на стеку
 • Методом GetRange() узоркујемо одређени опсег елемената из листе
 • Методом ToArray() копирамо елементе листе у низ
 • Методом Clear() бришемо све елементе из листе

Више о класи List<T>, њеним својствима и методама прочитајте у званичној документацији:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic.list-1?view=netframework-4.0