Skip to content

One-time pad

О OTP шифрама учили сте у лекцији Класична криптографија.

Задатак

Користећи алат CrypTool2 креирајте шему симетричног шифровања OTP шифром. На шеми треба да се налазе следећи елементи:

  • Text Input и String Decoder, за унос и конверзију отвореног текста у бинарни формат
  • Text Input и String Decoder, за унос и конверзију кључа у бинарни формат
  • XOR (за израчунавање шифрата)
  • String Encoder и Text Output за конвертовање у стринг и приказ шифрата
  • Text Input и String Decoder, за унос и конверзију кључа у бинарни формат
  • XOR (за израчунавање отвореног текста)
  • String Encoder и Text Output за конвертовање у стринг и приказ отвореног текста