Skip to content

One-time pad (конверзије и шифровање у софтверу Excel)

Задатак

Користећи Excel креирајте радну табелу са криптографским системом за шифровање отвореног текста и дешифровање шифрата OTP шифром.

Решење

Преуми решење: one-time_pad.xlsx

У поступку шифровања, отворени текст P уносимо у виду појединачних карактера. Карактере конвертујемо у декадне вредности из ASCII табеле помоћу функције CODE(). Декадне вредности конвертујемо у бинарне помоћу функције DEC2BIN() – овај корак није обавезан. Поступак понављамо и за унос кључа K. Шифрат C израчунавамо у декадном формату помоћу функције BITXOR() над декадним вредностима отвореног текста и декадним вредностима кључа – тако је, BITXOR() функција ради са декадним вредностима, а не бинарним. Након тога конвертујемо декадне вредности шифрата у бинарне помоћу функције DEC2BIN() чиме смо добили коначан изглед шифрата.

У поступку дешифровања, уносимо бинарне вредности шифрата С. Конвертујемо их у декадне помоћу функције BIN2DEC(). Уносимо кључ К у виду појединачних карактера. Карактере конвертујемо у декадне вредности из ASCII табеле помоћу функције CODE(). Декадне вредности конвертујемо у бинарне помоћу функције DEC2BIN() – опет, овај корак није обавезан. Отворени текст израчунавамо у декадном формату помоћу функције BITXOR() над декадним вредностима шифрата и декадним вредностима кључа. Декадне вредности претварамо у карактере помоћу функције CHAR() чиме смо добили коначан изглед отвореног текста.