Skip to content

Радно окружење и елементи мрежних дијаграма

Прилико покретања апликације Packet Tracer простор за креирање мрежних дијаграма је наравно празан. На слици 1, у доњем левом углу апликације одабрана је (1) главна категорија Network Devices, (2) поткатегорија Routers и (3) означен први уређај 4331.

Слика 1. Cisco Packet Tracer радно окружење

Можете да претпоставите да се у доњем левом углу одабирају елементи мрежних дијаграма који су распоређени по категоријама и поткатегоријама. У првој категорији Network Devices налази се следеће поткатегорије:

 • Routers,
 • Switches,
 • Hubs,
 • Wireless Devices,
 • Security и
 • WAN Emulation.

У другој категорији End Devices налазе се следеће поткатегорије:

 • End Devices,
 • Home,
 • Smart City,
 • Industrial и
 • Power Grid.

Трећу категорију Component нећемо користити јер се у њој налазе компоненте за IoT:

 • Boards,
 • Actuators и
 • Sensors.

У четвртој категорији Connections налазе се следеће поткатегорије:

 • Connections и
 • Structural Cabling.

У петој категорији Miscellaneous налази се само једна истоимена поткатегорија. Такође, у шестој категорији Multiuser Connection налази се само једна истоимена поткатегорија.

Изнад простора за креирање мрежних дијаграма налази се стандардни мени са алаткама – на пример алатка за селекцију, алатка за брисање итд. Овај мени означен је на слици 2.

Слика 2. Мени са алаткама

Анализирајмо ситуацију у једном типичном домаћинству у Србији. На пример, једно домаћинство може да поседује један десктоп рачунар, један лаптоп рачунар, неколико паметних телефона, један бежични рутер и један DSL или кабловски модем којег је обезбедио пружалац интернет услуга. Десктоп рачунар, лаптоп рачунар и паметни телефони налазе се у поткатегорији End Devices истоимене категорије. Бежични рутер налази се у поткатегорији Wireless Devices главне категорије Network Devices. DSL модем или кабловски модем налазе се у поткатегорији WAN Emulation главне категорије Network Devices. Поређајмо ове елементе на простор за креирање мрежних дијаграма, као на слици 3.

Слика 3. Елементи кућне мреже

Можете да приметите да су се паметни телефони аутоматски повезали на бежични рутер, док између осталих хостова и мрежних уређаја не постоји никаква веза. У апликацији Packet Tracer, лаптоп рачунар иницијално поседује само адаптер за LAN, па уколико желимо да користимо бежичну мрежу морамо да га заменимо са адаптером за WLAN. О конфигурацији хостова и самих мрежних уређаја биће више речи у неким од наредних вежби. Сада је циљ само да повежемо све на дијаграму – UTP кабловима десктоп рачунар и лаптоп рачунар са бежичним рутером и UTP каблом бежични рутер са кабловским модемом.

Copper Straight-Through каблови налазе се у поткатегорији Connections истоимене категорије. Можемо повезати FastEthernet0 порт десктоп рачунара на GigabitEthernet1 порт бежичног рутера. Затим FastEthernet0 порт лаптоп рачунара на GigabitEthernet2 порт бежичног рутера. На крају можемо повезати Internet порт бежичног рутера на Port1 кабловског модема. Након успешног повезивања, мрежни дијаграм треба да изгледа као мрежни дијаграм на слици 4.

Слика 4. Повезани елементи кућне мреже

Када задржимо показивач миша изнад било ког елемента на дијаграму, показаће се основне информације о стању и конфигурацији тог елемента. На пример, на слици 5. задржан је показивач миша изнад десктоп рачунара. Види се да је активна веза десктоп рачунара на FastEthernet0 порту али да нема конфигурисане нити додељене IP адресе. У Packet Tracer окружењу подразумевано стање мрежног адаптера је мануелна, а не аутоматска конфигурација, но више речи о томе у некој од наредних вежби.

Слика 5. Основне информације о стању и конфигурацији десктоп рачунара
Препоручујем да погледате видео Getting Started with Cisco Packet Tracer из курса Introduction to Packet Tracer, са напоменом да се у видеу користи нека од ранијих верзија апликације Packet Tracer, па се UI мало разликује од последње верзије 8.2.0.