Skip to content

Скитала

О скитали учили сте у лекцији о историјату, значају и основним појмовима криптологије.

Задатак

Користећи алат CrypTool2 креирајте шему симетричног шифровања скиталом. На шеми треба да се налазе следећи елементи:

  • Text Input (за унос отвореног текста)
  • Scytale (за шифровање)
  • Text Output (за испис шифрата)
  • Scytale (за дешифровање)
  • Text Output (за испис дешифрованог отвореног текста)

Опционо, за унос кључа може се користити Number Input.

Решење

или са додатним компонентама Number Input (за унос кључа)