Skip to content

Кориснички и пројектно оријентисана документација

У софтверском имжењерству и информационим технологијама, техничка докуемнтација може се поделити на:

  • кориснички оријентисане документе (екстерна документација) и
  • пројектно оријентисане документе (интерна документација).

Кориснички оријентисана документација

У кориснички оријентисану документација могу се уврстити:

Технички лист (Datasheet)

Datasheet

Упутство за корисника (User’s Guide)

User’s Guide

Технички референтни приручник (Technical Reference Manual)

Technical Reference Manual

Примене и напомене (Application Notes)

Application Notes

Исправке (Errata)

Errata

Схеме (Schematics)

Schematics

Упутство за сервисирање (Service Manual)

Service Manual

Извештај о тестирању (Test Report)

Test Report

Туторијал (Tutorial)

Tutorial

Бела књига (White Paper)

White Paper

Пројектно оријентисана документација

У пројектно оријентисану документација могу се уврстити:

Спецификација захтева (Specification Requirements)

Specification Requirements

Документ о дизајну (Design Document)

Design Document

Спецификација тестирања (Test Specification)

Test Specification

Документација генерисана из изворног кода (Source Code Generated Documentation)

Source Code Generated Documentation